Årsredovisning 2020

19 juni 2021 Föreningens stämma genomfördes den 16 juni 2021 på Stadionmässan i Malmö och blev väl genomförd. Årsredovisning för det senaste räkenskapsåret 2020 ligger ute nu under Ekonomi/Årsredovisningar.