BoNea byter namn till Nabo

29 oktober 2021 Föreningens ekonomiska förvaltare BoNea byter namn till Nabo den 1 november. Detta görs efter samgåendet med Nabo, som är en marknadsledande helhetsleverantör av bl a digitala verktyg.

 Föreningens avtal löper vidare oförändrade och med samma villkor som idag. BoNea informerar alla boende via avgifts/hyresavierna med information om förändrade kontaktuppgifter etc.