Lägenhetsöverlåtelse

27 februari 2018 Föreningen har tecknat avtal med BoNea om att överta administrationen av överlåtelser som tidigare låg hos HSB. Detta innebär nya rutiner främst då för mäklarna. 1. Överlåtelseavtal inkl medlemsansökan till HSB mailas till info@bonea.se som efter UC vbf avtalet i pdf till föreningen. 2. Föreningen tar beslut om att godkänna köparen som medlem i föreningen. 3. Föreningen mailar beslutet till BoNea med kopia till mäklaren samt till HSB med anmälan om medlemsförändring.
Träning
30 december 2017
Nya stadgar
03 augusti 2019