På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Avfallshantering & Återvinningsresultat

Miljöfrågor berör oss alla. Vi har alla ett ansvar att hålla rent omkring oss och hantera vårt avfall på ett bra sätt både ur miljösynpunkt och ur arbetsmiljösynpunkt

AVFALLSHANTERINGEN ÄR VIKTIG

Ur arbetsmiljösynpunkt är vi skyldiga att paketera och slänga vårt avfall på ett sådant sätt att dem som skall hantera det efter oss inte kommer till skada.

Ur miljösynpunkt måste vi tänka på att vi källsorterar vårt avfall och på så sätt bidrar till att begränsa den negativa växthuseffekten, spara på naturresurser och att utnyttja energin effektivare. Det är alltid bättre att använda återvunnet material än jungfrunglig råvara vid nytillverkning. Numera framställer man också biogas och biogödsel av det matavfall vi sorterar ut.

Det är "klimatsmart" att källsortera och vi måste alla vara med och ta ansvar. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt, då vanligt hushållsavfall, eller restavfall som det också kallas, är det dyraste avfallsslaget att lämna.

Det finns bara ett jordklot och vi lånar det bara av våra barn.

Så här fungerar avfallshanteringen på vårt område:

Vi har 4 st miljöhus jämnt fördelade på området. Här lämnar du för källsortering olika återvinningsfraktioner och även det restavfall som blivit över efter att du sorterat ut det som skall källsorteras.

Tidningar och kontorspapper, förpackningar av färgat & ofärgat glas, metallförpackninar, plastförpackningar, pappförpackningar och wellpapp, glödlampor, lysrör och lågenergilampor, batterier och elektronikavfall.

Matavfall sorteras i speciell papperspåse och under användning skall påsen förvaras i en speciell genomluftad plasthållare, som antingen kan hängas upp eller placeras på golvet under vasken.

Hållare och påsar finns i miljöhusen. Här finns också utlagt information om hur det går till. Du kan också kontakta fastighetskontoret om du har frågor eller är osäker på hur det går till att sortera sitt matavfall.

Besök gärna VA-Syds hemsida. Här finns massor med information och filmer som visar hur enklelt det är att sortera ut sitt matavfall. VA-Syds webbplats.

Restavfallet, det vill säga det som blir över när du sorterat ut allt som kan källsorteras, kastas i speciella soptunnor och töms varannan vecka.

Följ sorteringsinformationen över respektive kärl.

GROVSOPOR
Container för grovsopor är öppen vissa tider, som meddelas på våra anslagstavlor i trapphusen. Här kan du kasta mindre saker som inte får kastas i våra miljöhus.

OBS! Möbler, elektronik (datorer, föremål med inbyggda batterier, hushållsapparater) och avfall från renoveringar o dyl d v s skrymmande saker får inte kastas i kontainer för grovsopor eller miljöhus, utan måste köras till kommunens återvinningscentral adress se nedan


TRÄDGÅRDSAVFALL
Vid containergården finns ett utrymme där våra fastighetsskötare samlar vårt trädgårdsavfall. Här har vi också möjlighet att kasta våra blommor och krukväxter. Avfallet komposteras.
OBS! Släng inte krukor och plastpåsar där. Dessa går ej att kompostera och våra fastighetsskötare skall inte behöva plocka undan efter dig.

ÅTERVINNINGSSTATION
Våra medlemmar kan även använda den allmänna återvinningsstationen vid Borgmästarlunden där finns containrar för Tidningar, Pappersförpackningar, Glasförpackningar, Plastförpackningar, Metallförpackningar, Batterier och Kläder

ÅTERVINNINGSCENTRAL
Närmaste återvinningscentral är Bunkeflo Återvinningscentral som ligger på Gottorpsvägen 52 i Bunkeflo. Det som lämnas här tas omhand för återanvändning, återvinning, kompostering och förbränning. Målet är att så mycket som möjligt skall komma till nytta.

För aktuella öppettider se SYSAVS webbplats här.
eller ring 040-635 18 00.


På återvinningscentralen lämnar du
Grovsopor såsom: möbler, brädor och stora kartonger, renoveringsmaterial
VVS-material såsom badkar, toalettstolar, handfat.
Elektronikavfall t ex TV-apparater, datorer och eltandborstar, hushållsmaskiner.
Lysrör, lågenergilampor och glödlampor
Trädgårdsavfall
Farligt avfall såsom färgburkar, lacknafta, oljor, kemikalier, bekämpningsmedel, lösningsmedel. Dessa kan även lämnas på Miljöstationerna. Den närmaste finns på Pildammsvägen/Ärtholmsvägens bensinmacken
Bilbatterier

KYL- OCH FRYSSKÅP
Kyl- och frysskåp kan numera även tas emot på återvinningscentralerna. Du kan även kontakta vårt fastighetskontor för att komma överens om när och var hämtning skall ske. Fastighetskontoret kontaktar sedan VA-verket för hämtning.