Boende på Solvändestigen 7 och Rödkullastigen 10

Byggarbeten i källare 

Vi kommer att påbörja byggarbeten så som håltagningar och framtagning av stammar i källaren under V 5 och V6 detta kommer att medföra en del oväsen under dagtid! 

Vi vill att ni är uppmärksamma och försiktiga när ni vistas i dessa områden. 

Själva reliningen startar vi med V 7 på Rödkullastigen 10 C

 

Med vänliga hälsningar 

Proline Syd AB 

Jerry Gunnarsson 0739-650245

Mikael Kindahl      0767-656146