SPA

Föreningen erbjuder de boende en skön avkopplingsmiljö. På följande sidor hittar ni mer information om gällande regler för att nyttja faciliteterna.

 

Hur kan jag nyttja SPA faciliteterna

Du får skriva på ett avtal för att få tillgång samt att förningen tar ut en månadsavgift för nyttjandet.

 

Regler för användning av lokalen 

Användande av lokalen är endast tillåtet för lägenhetsinnehavare och dennes familj mantalsskrivna i föreningen.

Barn får endast vistas i lokalen i sällskap av vuxen.

Om något saknas eller förbrukningsmaterialet har tagit slut v.g. kontakta fastighetsskötaren.

Innan lokalen lämnas måste den vara städad, annars debiteras 500 kr för iordningsställande.

Om vid tillträde, skadegörelse, fel eller nedsmutsning upptäcks är ni skyldiga att omedelbart anmäla detta till styrelsen för att inte riskera att bli debiterad för följdkostnader.

Det är den senaste nyttjaren som ansvarar för lokalens skick!

Nyttjaren förbinder sig att respektera reglerna och tiderna för användningen av lokalen.

Styrelsen förbehåller sig rätten att när som helst kontrollera bokningssystemets händelsehistorik för att se vem som har vistats i lokalen.

Vid överträdelse av dessa regler har styrelsen rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.