Byggarbeten och provisoriskt avlopp i källare

 

Vi kommer att påbörja byggarbeten så som håltagningar i källaren samt uppsättning av provisoriskt avlopp from  V12 och detta kommer att medföra en del oväsen under dagtid mellan 07,00-16,00

 

Vi vill att ni är uppmärksamma och försiktiga när ni vistas i dessa områden eftersom där kommer vara lågt hängande avlopp m.m. 

 

Själva reliningen startar vi med v.14 mer info om detta kommer.

 

Med vänliga hälsningar

 

Proline Syd AB

Jerry Gunnarsson - 0739-650245

Mikael Kindahl - 0767-656146