Hur kommer jag som lägenhetsinnehavare att påverkas?

 

Under arbetets gång kommer ni att bli berörda vid ett antal tillfällen. Dels kommer vi under vissa perioder att behöva stänga av ert vatten samt avlopp dels kommer vi behöva tillträde till era lägenheter och förråd.

 

Vi kommer att ha 3 team som arbetar i projektet med olika metoder.

Som lägenhetsinnehavare kommer ni att påverkas i olika omfattning beroende på vilket arbetsmoment som utförs samt hur förutsättningarna ser ut i just ert lägenhetshus.

 

Ni kommer att få löpande information om hur ni berörs under arbetets gång.

 

Innan vi startar arbetet i er trappuppgång och/eller lägenhet så kommer ni att få en skriftlig information om detta minst 5 dagar innan. Ni kommer att få information via trapphus, hemsida/digital tavla samt brevlåda.

 

Innan själva reliningen påbörjas kommer vi att göra en förbesiktning av alla lägenheter. Syftet med denna är att undersöka om det krävs förberedande byggnadsarbete eller andra åtgärder i lägenheterna.

 

Förbesiktning av lägenheter kommer att ske succesivt.

 

Start på Rödkullastigen 10 och Solvändestigen 7.

 

Tisdagen den 19:e januari mellan kl 08.00 – 13.00.

 

Tidsåtgång kommer vara ca. 5 minuter/ lägenhet. Övriga adresser kommer att aviseras innan förbesiktning sker.

 

Ni kan räkna med att avloppet kommer att vara avstängt i olika perioder, både dag och natt. Det kan komma att vara bara den ena av era stammar, men också båda stammar samtidigt som stängs av (både WC och kök). När avloppet är avstängt kommer ni att kunna använda er av toalettvagn och duschvagn som finns på gården.

 

Det är väldigt viktigt att ni inte använder toaletten, handfaten/tvättställen eller dusch/badkar när avloppet är avstängt. Om så sker så blir vi tvungna att göra om vårt arbetet och detta medför stora kostnader både för föreningen och Ni som lägenhetsinnehavare.

 

När stammarna sen är klara kommer vi att komma en gång till för att göra de liggande ledningarna i er lägenhet och här aviseras hela trappen några dagar innan samt att ni aviseras dagen innan det blir dags för just er lägenhet. Då vi gör de liggande ledningarna i lägenheterna kommer avstängning att vara mellan 07:00-16:00 därefter kan avloppen användas som vanligt.

 

De flesta lägenheter har 2 stycken stammar en från köket och en från WC. Vatten kommer att finnas men det är av stor vikt att inget vatten töms i avloppet då vi har aviserat om avstängning. Om detta sker blir vi tvungna att göra om vårt arbete och då kommer det ta längre tid samt innebära ytterligare kostnad för föreningen eller för lägenhetsinnehavaren.

 

Då avloppet är avstängt kommer det att finnas röda avstängningslappar utlagda och så länge dessa finns skall Ni inte tömma något vatten i avloppen. Under avstängningen hänvisas ni till dusch- och WC vagn som är uppställd. Vid speciella behov kan även portabel toalett placeras i lägenheten.

 

När det är dags för er lägenhet så hjälp oss gärna med att plocka undan under vasken i köket samt lösa föremål i badrum och i ev. kommod. Vi skydds täcker golv innan arbetet och städar efter vårt arbete.

 

Vi förstår att detta är en renovering som kan upplevas jobbig för er men om vi alla samarbetar och följer den information som delges så kommer detta att minimera hinder och störningar.

 

Boende har möjligheten att bo på hotell under avstängningen. Föreningen bekostar INTE detta. Väljer boende hotell alternativet är detta en kostnad den boende själv får bekosta.

 

För vidare information om vilka hotell och kostnader, se fliken Hotell.