På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hur kommer jag som lägenhetsinnehavare att påverkas?

 

Under arbetets gång kommer ni att bli berörda vid ett antal tillfällen. Dels kommer vi under vissa perioder att behöva stänga av ert vatten samt avlopp dels kommer vi behöva tillträde till era lägenheter och förråd.

 

Vi kommer att ha 3 team som arbetar i projektet med olika metoder.

Som lägenhetsinnehavare kommer ni att påverkas i olika omfattning beroende på vilket arbetsmoment som utförs samt hur förutsättningarna ser ut i just ert lägenhetshus.

 

Ni kommer att få löpande information om hur ni berörs under arbetets gång.

 

Innan vi startar arbetet i er trappuppgång och/eller lägenhet så kommer ni att få en skriftlig information om detta minst 5 dagar innan. Ni kommer att få information via trapphus, hemsida/digital tavla samt brevlåda.

 

Innan själva reliningen påbörjas kommer vi att göra en förbesiktning av alla lägenheter. Syftet med denna är att undersöka om det krävs förberedande byggnadsarbete eller andra åtgärder i lägenheterna.

 

Förbesiktning av lägenheter kommer att ske succesivt.

 

Start på Rödkullastigen 10 och Solvändestigen 7.

 

Tisdagen den 19:e januari mellan kl 08.00 – 13.00.

 

Tidsåtgång kommer vara ca. 5 minuter/ lägenhet. Övriga adresser kommer att aviseras innan förbesiktning sker.

 

Ni kan räkna med att avloppet kommer att vara avstängt i olika perioder, både dag och natt. Det kan komma att vara bara den ena av era stammar, men också båda stammar samtidigt som stängs av (både WC och kök). När avloppet är avstängt kommer ni att kunna använda er av toalettvagn och duschvagn som finns på gården.

 

Det är väldigt viktigt att ni inte använder toaletten, handfaten/tvättställen eller dusch/badkar när avloppet är avstängt. Om så sker så blir vi tvungna att göra om vårt arbetet och detta medför stora kostnader både för föreningen och Ni som lägenhetsinnehavare.

 

När stammarna sen är klara kommer vi att komma en gång till för att göra de liggande ledningarna i er lägenhet och här aviseras hela trappen några dagar innan samt att ni aviseras dagen innan det blir dags för just er lägenhet. Då vi gör de liggande ledningarna i lägenheterna kommer avstängning att vara mellan 07:00-16:00 därefter kan avloppen användas som vanligt.

 

De flesta lägenheter har 2 stycken stammar en från köket och en från WC. Vatten kommer att finnas men det är av stor vikt att inget vatten töms i avloppet då vi har aviserat om avstängning. Om detta sker blir vi tvungna att göra om vårt arbete och då kommer det ta längre tid samt innebära ytterligare kostnad för föreningen eller för lägenhetsinnehavaren.

 

Då avloppet är avstängt kommer det att finnas röda avstängningslappar utlagda och så länge dessa finns skall Ni inte tömma något vatten i avloppen. Under avstängningen hänvisas ni till dusch- och WC vagn som är uppställd. Vid speciella behov kan även portabel toalett placeras i lägenheten.

 

När det är dags för er lägenhet så hjälp oss gärna med att plocka undan under vasken i köket samt lösa föremål i badrum och i ev. kommod. Vi skydds täcker golv innan arbetet och städar efter vårt arbete.

 

Vi förstår att detta är en renovering som kan upplevas jobbig för er men om vi alla samarbetar och följer den information som delges så kommer detta att minimera hinder och störningar.

 

Boende har möjligheten att bo på hotell under avstängningen. Föreningen bekostar INTE detta. Väljer boende hotell alternativet är detta en kostnad den boende själv får bekosta.

 

För vidare information om vilka hotell och kostnader, se fliken Hotell.