Relining under COVID-19

Åtgärdsplan för Proline Syd AB gällande COVID-19

 

Vi följer nogsamt utvecklingen av Coronaviruset.

 

I dagsläget gör vi därav följande åtgärder:

 

Vi följer alla myndigheters rekommendationer gällande Covid 19.

 

Anställd personal avrådes starkt från att privat besöka utsatta områden. I det fall det sker skall närmsta chef kontaktas innan resan påbörjas.
  
Det är av yttersta vikt att var och en är noggrann med sin handhygien. Vi tvättar, handspritar och har på handskar innan vi går in i lägenheter. Munskydd är idag frivilligt men vi rekommenderar detta till våra tekniker.
 
För att minska risken för smittspridning är det viktigt att den som är sjuk inte går till jobbet.
  
Skulle boende ha symtom så utförs inget arbete i den lägenheten.
 
Manskapsbodar och duschvagnar städas kontinuerligt.
 
Vid arbete hos äldre människor så skall vi i bästa möjliga mån placera dem i ett enskilt rum för att hålla avstånd från vårt arbetsområde.
 
 Proline städar av och rengör de områden vi berör med desinfektionsmedel.