Vad är en Relining av spillvattenledningar?

En relining, även kallat för rörinfodring, är ett samlingsnamn för flera olika metoder som används för att invändigt renovera rörledningar i mark eller byggnad.

 

Relining innebär att rören rengörs och infodras med nytt material istället för att hela röret byts ut.

 

Förenklat så blir det ett nytt rör i det gamla röret.

 

En av fördelarna med reliningen i jämförelse med ett traditionellt stambyte är att det inte behöver göras någon åverkan i lägenheten.