Revisorer och valberedning

Revisorer består av:

  • Mia Mattson 
  • Gabriel Forsman

Valberedningen består av:

  • Maria Forsman, ordförande
  • Lars-Erik Nilsson

 Mail till valberedning: valberedningen@huggaren.com