För mäklare

RUTIN VID ÖVERLÅTELSE
 1. Bostadsrättsinnehavare påbörjar försäljning av sin bostadsrätt

 2. Mäklare (ev. privatpersonen själv) skickar in överlåtelseavtal till Bredablick Förvaltning

 3. Det krävs att samtliga köpare är medlemmar i HSB Malmö innan ärendet handläggs.

 4. Mäklare bifogar kvitto på samtliga köpares medlemskap i HSB Malmö.

  Medlemskap registreras på HSB:s hemsida https://blimedlem.hsb.se/index.html där personnummer och e-post uppges och betalning sker direkt med bankkort.

  I direkt anslutning till registreringen skickas ett kvitto ut till den nya medlemmens e-postadress.

 5. Först när kopia på medlemskap för samtliga köpare av bostadsrätten kommit Bredablick tillhanda kan beslut om medlemskap i bostadsrättsföreningen fattas.

  HSB Normalstadgar 2011 version 5

  § 5 Rätt till medlemskap

  Inträde i bostadsrättsföreningen kan beviljas den som är medlem i HSB