Kallelse till föreningsstämma

03 maj 2024 Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Per Albins Hem i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: onsdag den 29e maj kl 18:00

Plats: Söderkullaskolans aula

Registrering av närvaro och servering av baguette från kl 17:00.

Kallelse och dagordning finns i bifogad fil här under och den är även utdelad i postboxarna.