För mäklare

Fastigheten Malmö Priorn 3 färdigställdes 1945.

I byggnaden finns 112 bostäder samt tre tvättstugor (med torkrum), gästrum, pingisrum, snickarbod, cykelförråd samt samlingslokal.

Underhåll genomförs löpande enligt föreningens underhållsplan.

Sammanställning underhåll i Brf Priorn 

Åtgärd

År

Vattenledningar

1991

Fönster

1993

Balkonger

1999

Köksavlopp

2002

El

2002

Målning trapphus

2003

Låssystem

2004

Tak

2005

Stuprör, hängrännor

2005

Gästrum (nytt)

2009

Samlingsrum (nytt)

2009

Brandlarm

2011

Utluftsventilation

2013

Byte av samtliga fönster och balkongdörrar

2014

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

2015

Omfogning av fasad (delvis)

2015

Relining av avloppsstammar i badrum

 2017

 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

 2021