Brf Sparvhöken

Bostadsrättsföreningens hus byggdes 1945 på fastigheten Sparvhöken 1 som föreningen innehar med äganderätt.

Fastighetens adresser är Prinsgatan 9 A – B, Östra Bernadottesgatan 37 A – D samt Östra Kalkbrottsgränd 42.

Föreningens lägenheter består i 18 ettor, 18 tvåor, 6 treor samt några lokaler.