Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

GDPR för bostadsrättsföreningar

EU:s nya dataskyddsförordning (även kallad GDPR) ska tillämpas i EU och gäller som lag i Sverige från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det kommer även en ny svensk dataskyddslag som kompletterar reglerna i GDPR.

ATT SKYDDA INDIVIDEN

Vi lever idag i en värld med en otroligt snabb teknikutveckling där digitalisering har givit oss ökade möjligheter att spara, dela med oss av och sprida personuppgifter. Med dessa möjligheter har det vuxit fram ett behov av att strama upp reglerna för hur företag och andra organisationer får hantera personuppgifter.

Det primära syftet med GDPR är att skydda individers personliga integritet. Det ska alltid vara tryggt att lämna ifrån sig sina personuppgifter och GDPR innebär därför en skärpning av hur personuppgifter får hanteras. Detta innebär i praktiken att vi måste förändra vårt sätt att hantera personuppgifter jämfört med tidigare.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS ANSVAR

En vanlig bostadsrättsförening hanterar personuppgifter i flera olika sammanhang. Det kan till exempel röra sig om uppgifter om nuvarande och tidigare medlemmar, andra boende i föreningen och om styrelseledamöter. Bostadsrättsföreningen är så kallad ”personuppgiftsansvarig” för dessa personuppgifter och måste följa GDPR.

Att säkerställa att verksamheten i bostadsrättsföreningen följer GDPR kan upplevas som en krånglig och svår uppgift. HSB som medlemsorganisation arbetar därför hårt för att vara ett tryggt stöd i föreningens eget arbete. HSB värnar om att skydda allas vår personliga integritet och de tjänster som HSB erbjuder ska självklart ha en god regelefterlevnad.

Även om det är viktigt att känna till att sanktioner kan följa för de organisationer som inte efterlever GDPR så kommer det att ta tid för alla organisationer – stora som små – att fullt ut anpassa sin verksamhet efter regelverket. Det viktigaste är att ni förtroendevalda i bostadsrättsföreningen kan visa att ni har påbörjat arbetet med regelefterlevnad av GDPR och har en plan framåt.

Vid behov, kontakta din HSB-förening för stöd i detta arbete.