IMD

Individuell Mätning och Debitering

Vad är IMD?

Individuell Mätning och Debitering innebär att man mäter förbrukning av tex värme och vatten i varje lägenhet och var och en får betala för sin egen förbrukning.

Hur fungerar det?

I din lägenhet finns 3st mätare som mäter förbrukning av värme, varmvatten och kallvatten. Dessa mätare har en liten radiosändare som skickar signaler till en antenn som sitter på huset till föreningslokalen. Därifrån går de via en kabel in till ett en liten box i lokalen som samlar in signalerna och skickar data via internet till Elvaco, företaget vi anlitat för insamling. När du loggar in på "Min energi, kan du se data för hur mycket vatten och värme som förbrukats i just din lägenhet. 

Var 3:e månad skickar Elvaco uppgifter till HSB så du får rätt summor på din hyresavi.

Hur ser jag hur mycket jag förbrukar?

klicka på Min Energi i menyn till vänster så hittar du info om hur du kan följa din förbrukning.