Uthyrning i andra hand

All andrahandsuthyrning kräver styrelsen tillstånd.

Ansökan om andrahandsuthyrning skall göras skriftligen på fastställd blankett som finns att hämta på expeditionen eller ladda ner den längst ner på sidan. Det spelar ingen roll till vem du hyr ut till, en anmälan måste alltid göras även om du hyr ut till familjemedlem. När en ansökan kommer in tar styrelsen ställning till den. 

Exempel på godkända orsaker på andrahandsuthyrning:

6 månader - Uthyrning utan skäl

1 år - Prova på samboboende 

2 år - Studier alternativt arbete på annan ort. Uppvisande av antagningsbevis eller arbetsgivarintyg krävs. Denna kan förlängas ytterligare 2 år.

Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke kallas är detta att betrakta som en otillåten andrahandsupplåtelse. Om inte medlemmen följer styrelsens anmaning till rättelse - att omgående upphöra med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.

En andrahandshyresgäst får inte ta del av några av våra gemensamma lokaler som jordlott, garage, övernattnigslägenheterna. De får också själva ombesörja att rätt namn sitter på dörren.

Föreningen tar ut en avgift på 10% som beräknas på ett prisbasbelopp som för 2024 blir 5730kr/år.  

Det är alltid bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig gentemot föreningen. Detta gäller såväl månadsavgift som den ordning som råder i och omkring lägenheten. 

Löpande information från föreningen sker genom utdelning i brevlådan eller anslag på anslagstavlor, och det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att hålla sig själv informerad om innehållet.