Onsdag
8
september 2021

Områdeskontoret

Du är välkommen att träffa oss. 1-2 personer ur styrelsen finns på plats och kan svara på frågor.
Du kan också alltid nå oss via sms till vår mobil: 070-2444598 eller mejl till styrelsen@brfkarnan.se

Områdeskontoret, kvartersgården
8 september 2021
18:30 - 19:30