Torsdag
22
september 2022

Styrelsemöte

Om du har frågor eller ärenden som du vill att styrelsen ska ta upp bör du lämna in detta till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.

Biologigränd 41
22 september 2022
18:30 - 20:30