På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Trivselregler / Värderingar Brf Arenan 2019

Att vara medlem i en bostadsrättsförening och att bo i flerbostadshus innebär både möjligheter och utmaningar. Vi bor nära inpå varandra och delar gemensamma utrymmen. För allas trevnad är en god grannsamverkan viktigt.

För att skapa trivsel och god ordning i vår förening är det viktigt att vi visar omtanke, respekt och har ett gemensamt mål om att skapa en trivsam boendemiljö.

Därför har vi i styrelsen tagit fram några trivselregler som vi önskar att alla medlemmar i föreningen efterföljer. Dessa gäller även vid uthyrning i andra hand såväl som för våra besökare och för hantverkare som kan komma att utföra arbete i våra lägenheter. Målsättningen är att detta skall vara en levande och trivsam bostadsrättsförening där alla medlemmars intressen tas tillvara.

Vi i styrelsen har också tagit fram nedanstående gemensamma värderingar som sammantaget bildar en gemensam värdegrund för vår förening. Vi vill att dessa värderingar respekteras och efterföljs av samtliga medlemmar.

Trivselregler

Innergården
Var vänliga och respektera skylten och kör ej in på gården. Endast de med rätt behörighet har tillåtelse att passera skylten. Vi hänvisar istället till föreningens tre 15-minuters parkeringar som finns på innergården.

Trapphusen
Det är inte tillåtet att förvara privata tillhörigheter utanför sin dörr eller i trappuppgångarna. Detta är för allas säkerhet vid ev. brand samt att det underlättar städningen. 

Visa hänsyn
Ljudmässig hänsyn gäller hela dygnet men är särskilt viktig att beakta följande tider vardagar
kl 22.00-07.00, lör-sön och helgdagar kl 22.00-10.00

Fest
Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa, såsom t ex fest, reparationsarbeten el dyl.

Sophantering
Det är viktigt för miljön att vi sorterar rätt och just därför ber vi er att följa anvisningarna.

Garageportarna
Garageportarna är till för in-/utkörning av bilar. I övrigt använder vi dörrarna.  Detta för att minska slitaget på våra garageportar.

Rökning på gården 
Rökning hänvisas till rökrutan bredvid ena cykelförrådet. En askkopp är uppmonterad. Inga fimpar slängs på marken eller i rabatterna. 

Bastu / Gästrum
Städas efter användning samt gå ut med soporna vid förtäring av mat och dryck.

Gemensamma ytor
Vi hjälps åt att se till vi har det rent och snyggt i vår förening, både inomhus och utomhus. Inget skräp,inga glasflaskor eller tomburkar lämnas kvar på gården eller i våra gemensamma utrymmen. 

Besöksparkeringen
Besöksparkeringen är endast för besökare till Brf Arenan. Vi har både SMS-parkering och Q-parks app MobilPark, appen finns både för Android och iPhone.

Rastning av hundar
Rastning av hundar skall ske utanför bostadsområdet. 

Grillning på balkong
Vi grillar inte på våra balkonger. Plats att grilla finns på gården.

Om något inte fungerar, rapportera till styrelsen, förvaltaren eller till HSB:s servicepersonal.

HSB kundservice 010-303 20 00 

Brf.Arenan.Lulea@gmail.com

 

BRF Arenans värderingar

Här bemöter vi varandra med respekt och på samma sätt som vi själva vill bli bemötta, alla är lika mycket värda

Här accepteras ingen diskriminering.

Här är vi ärliga mot varandra, vi talar inte illa om våra grannar eller sprider rykten.

Här hjälper vi varandra om någon har svårt att utföra vissa enkla saker.

Här hjälps alla åt att hålla vår fastighet ren och snygg.

 

Brf Arenans styrelse 2019-05-16