Senaste Nytt! oktober 2022

Cykelförråd
Snart är det vintern här och det är dags att ställa cyklar i cykelförrådet.
Det är trångt i vissa cykelförråd. Cyklar som aldrig används finns i flera av förråden.
Märk din cykel med namn/portnummer när du ställer in den i cykelförrådet.
Vecka 42 kommer omärkta cyklar i cykelförråden att flyttas till föreningens skyddsrum.
Alla omärkta cyklar kommer att föras till återvinningsstationen efter 3 månaders förvaring.

Soprummet
Det slängs sopor och skrymmande skräp i soprummet,
som egentligen ska slängas på en återvinningsstation.
Det är bara hushållssopor som ska slängas i soprummet.
Kostnaden för tömning av soprummet har ökat p g a dålig sortering,
att det slängs t ex skräp/byggmaterial, elpryla, gamla möbler mm.
Detta medför ökade kostnader för sophämtningen,
vilket i slutändan kan göra att föreningen måste höja
hyresavgifterna till lägenheterna.

Skåp i källaren i port 26
Det finns några skåp i källarutrymmet i port 26 som någon/några förvarar saker i.
Skåpen är försedda med hänglås.
Senast vecka 41 ska skåpen vara tömda och hänglåsen borttagna.
Skåpen ska användas av Samhall, som gör olika jobb i vår förening.

Styrelsen
Brf Båtsmannen