Brf Borrbärarens styrelse

Styrelsen består av:

  • Lennart Flygare, ordförande
  • Mathias Larsson, viceorforande 
  • Anette Engström, sekreterare
  • Sigge Flygare, ledamot
  • Monica Zorraquin, ledamot
  • Anneli Kalrström, HSB ledamot

 Revisorer:

  • Catrin Isaksson, revisor
  • Gösta Suup,revisor suppleant

Valberedning:

  • Jörgen Lindmark
  • Anders Degerbro