Parkeringsregler

-       Parkeringsförbud gäller på hela området utom på anvisade platser.

 -       Parkering och körning på innergårdar får endast ske för av- och pålastning av tyngre eller skrymmande gods under en kortare tid(max 15 min), annars riskerar du att få en kontrollavgift. Med tyngre gods räknas t.ex. tunga matkassar. Det är tillåtet att köra in på innergårdarna för att hämta/lämna personer med rörelsehinder. Taxi, varutransporter och brådskande hemtjänst får köra på innergårdarna, men 15-minutersregeln gäller även för dessa.

-       Av- och pålastning på innergårdar skall ske utan onödigt dröjsmål. Stora flyttlass kan behöva något längre tid för av- och pålastning, men sker ingen aktivitet runt fordonet under 15 minuter riskerar du att få en kontrollavgift.

 -       Stillastående tomgångskörning är förbjuden!

 -       Motorfordonstrafik på innergårdarna skall, utöver ovanstående regler, ske i låg hastighet och så tyst som möjligt. Cyklister och fotgängare har företräde.

 -       Alla gästparkeringar är avgiftsbelagda. Betalningen sker via mobilappen Parkster eller SMS-biljett. Första timmen är avgiftsfri, men du måste alltid registrera din parkering i Parkster eller lösa en SMS-biljett. Kostnaden för den första parkeringstimmen dras av automatiskt när du avslutar din parkering.

 -       MC och mopeder skall parkeras på någon av MC- och mopedparkeringarna. Dessa är avgiftsfria. OBS! MC med minst tre hjul och mopedbilar skall parkeras på parkeringsplats avsedd för personbilar. Dessa är EJ avgiftsbefriade.

 -       Området övervakas av Securitas. Felparkerade fordon riskerar kontrollavgift.           Vill du bestrida din kontrollavgift? Kontakta Securitas, 010 - 470 10 00.    Kontakta EJ styrelse eller vicevärd, de har ingen möjlighet att häva kontrollavgiften.