BRF Kvisten

I HSB är det bostadsrättsföreningens styrelse som bestämmer avgiften utifrån vad som krävs för att klara föreningens kostnader.

Gemensamt engagemang för vår förening och omsorg om vårt boende bidrar till att hålla nere föreningens kostnader och våra månadsavgifter.

På bostadsrättsföreningens årsmöte säger du din mening och är med och väljer en styrelse som förvaltar ditt boende på bästa sätt.

På årsmötet väljer också medlemmarna styrelse för det kommande året.
Se styrelsens sammansättning under rubriken "Kontakt".