Styrelsen 2021/2022

Ordförande: Lars Söderberg (43)
Sekreterare: Bengt Forsberg (203)
Vice ordförande: Kristina Cavallin (145)
Studieorganisatör: Annelie Blom (139)
Miljöansvarig: Karin Holmström (133)
Ledamot: Michael Söderström (117)
Webbansvarig: Kristina Cavallin (145)
Vicevärd: Bengt Forsberg (203)
I styrelsen ingår även en representant från HSB