Parkering

Till varje bostadsrätt hör ett kallgarage. Det finns även 33 parkeringsplatser med motorvärmare för uthyrning.
Anmäl eventuellt intresse till Vicevärden. Först till kvarn-principen gäller.

Ev. bokade parkeringsplatser följer inte med lägenheten vid försäljning.

Besöksparkering

Då vi har brist på besöksparkeringar på vårt område har styrelsen beslutat att boende endast får använda besöksparkeringar mellan kl. 10:00-14:00 alla dagar.

På området gäller parkering endast på markerade platser. Boende får endast köra till lägenheten vid behov av tillfällig i- eller urlastning. Parkering får ej ske på gång-/cykelvägar eller gräsytor.