Service till medlemmar

Brf Mjölkuddens servicenivå ska ligga på en mycket hög nivå. Den höga servicenivån gör att våra gemensamma tillgångar förvaltas på bästa sätt och där det samtidigt ges möjlighet till god gemenskap och trivsel.

BRF Mjölkuddens har ingen utpekad vicevärd. Den sysslan sköts kollektivt av BRF Mjölkuddens styrelse som även innefattar fördelning av p-platser, carport, garage och extra förråd.

Beträffande fastighetsskötseln finns ett avtal med HSB om tillsyn av värme och ventilation 1 ggr/år samt ett jouravtal för felanmälan.

För den dagliga fastighetsskötseln ansvarar HSB för, som gäller för ett år och förlängs om inget annat anges.

Städning sköts av: Städa AB.