På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Vicevärd

Vår vicevärden Mattias Norberg kontaktas på vicevard.skidbacken@gmail.com eller 090775430

Vicevärdens kontor finns en trappa ner på Rågången 6c.

Felanmälan görs ej till vicevärd. Föreningen har tjänsteköp via HSB.

Felanmälan vardagar dagtid: HSB 090153850 eller på hemsidan hsb.se

Utom ordinarie arbetstid: Secuitas 090776950

 

Vicevärdens arbetsuppgifter

Vicevärden inom Brf Skidbacken arbetar med:

 • Administration
  Ex: Föreningens post, vicevärdens e-post, arkivering, avtal, ansökningar om medlemsskap, ansökningar om andrahandsuthyrning, föreningsverksamhet, försäkringsärenden, polisiära ärenden.
 • Ekonomi och redovisning
  Ex: fakturor (kontroll, attest, kontering inom de ramar styrelsen fastställt & tilllse övriga fakturor attesteras), redovisning, debiteringsunderlag, medverka vid budgetberedning, bevaka drifts-och underhållskostnader, betalningsbevakning, arvoden.
 • Fastighetsförvaltning
  Ex: Löpande underhåll inom de ekonomiska ramar som styrelsen fastställt, beställa arbeten avseende löpande underhåll, upphandlingsunderlag & upphandling/inköp enligt styrelsebeslut, anbudssammanställningar, medverka vid fastighetsbesiktningar & skriva protokoll/minnes-anteckningar, medverka vid uppdatering av underhållsplan, kontroll av lista över felanmälningar/ åtgärder via HSB & bedömning om kompletterande/förebyggande åtgärder behöver vidtas, garage (kö, tilldelning, avtal, nycklar, besiktning), mv (tilldelning, avtal, nycklar), parkerings-bevis, slutdebitering el (avläsning, uträkning, ta fram underlag för debitering/ kreditering & månadsavgift),  lås & nycklar (systemansvarig).
 • Medlemstjänst och information
  Ex: Svara på vicevärdens telefon/telefonmeddelanden & e-post, hålla information aktuell som delas ut till nyinflyttade & dela ut, skriva information, kopiering av information som ska anslås eller delas ut & anslå/dela ut, vid nya avtal om garage eller mv lämna ut skriftlig information.
 • Föreningsverksamhet
  Ex: Föredra och förbereda ärenden samt delta vid styrelsemöten, ta fram beslutsunderlag & vidta åtgärder i enlighet med tagna beslut, delta i framtagandet av budget & förvaltnings-berättelse samt underhållsplan,  kalla till årsstämma & tillse att justerat protokoll anslås, tillse att årsstämmans & styrelsens originalprotokoll arkiveras hos HSB Umeå.