Felanmälan

Om det uppstår ett allvarligt fel, som t ex en vattenskada, är det vikigt att det åtgärdas så fort som möjligt.

Felanmälan kan göras till:HSB Umeå: 010-303 20 00.
Det går även att göra en felanmälan digitalt till: mitthsb.hsb.se