Nya balkonger

16 februari 2021 Balkonggruppen har sedan hösten 2020 arbetat och i samråd med styrelsen kommit fram till ett underlag om nya och större inglasade balkonger (Texten uppdaterad 2021-03-01)Nils E.
Exempelfoto

 

På styrelsemötet 2021-02-01 presenterade Balkonggruppen en sammanställning över de tre olika anbud som har inkommit.

(Vid föreningsstämman 2020-06-24 beslutades att Rune Bergsten blir ny sammankallande i Balkonggruppen Övriga medlemmar är Roland Sköld, Marie-Louise Dahllöf och Lennart Karlsson.)


Styrelsen fattade beslut att gå vidare med ett av de tre förslagen, och i förlängningen teckna entreprenadavtal med vald leverantör

Detta innebär

·         ny balkong som har en bredd som idag och ett invändigt djup på c:a 2 m, en ökning med c:a 0,4 m.

·         Inglasning ungefär som de flesta av os har idag men med glasluckor som går att skjuta i sidled samt ”vinkelställa” som ett dragspel åt ena sidan som underlättar fönsterputsning.

·         Matta på golvet, solgardiner, jordfelsbrytare, jordat el-uttag och dimbar belysning som matas från lägenhetens vägguttag vid sidan av balkongfönstret och styrs med brytare på insidan vägg.

 

Det slutliga utseendet vet vi när vi får beslutet om bygglov från Skövde Kommun, som kommer att inlämnas under februari/mars.

 

Ekonomi.

För att möta de ökade kostnaderna höjdes månadsavgiften den första januari 2021 med 4,5%

Den nya ekonomiska kalkylen som utgår från 2021 indikerar att inga ytterligare höjningar av månadsavgiften skall behövas under den kommande femårsperioden, förutsatt att vi inte behöver lägga till ytterligare poster i den planerade underhållsplanen eller att andra kostnader inte kommer att öka markant, som tillexempel våra räntekostnader

 

Tidplan för 2021

Februari:        På styrelsemötet 2021-02-01 fattades beslutet att gå vidare

Mars:             Bygglovsansökan

Maj-juni         Informationsmöten för medlemmarna, samt stämman, där vi tar beslutet

Hösten:         Byggstart...

Men: Gruppen och Styrelsen vill påminna alla boende om att det är direkt olämpligt att nu börja göra förändringar på sina balkonger, som att tillexempel glasa in balkongen med egna medel.

 


Till nyhetslistan