Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Andrahandsuthyrning – så funkar det

Funderar du på att hyra ut din bostadsrätt eller hyresrätt i andra hand? Eller ska du hyra en bostad i andra hand? Då finns det en hel del att tänka på. Här går HSBs jurist igenom vilka regler du behöver ta hänsyn till.
Ung kvinna på väg in i port

Det kan givetvis inträffa händelser i ens liv som gör att man inte själv kan bo i sin lägenhet. Det kanske handlar om att prova att bo ihop med en ny partner, eller att arbetsgivaren erbjuder ett spännande vikariat på annan ort. I de fallen kan man få tillstånd att hyra ut sin bostadsrätt eller hyresrätt i andra hand.

Tips till dig som ska hyra i andrahand

För att hyra en bostad i andra hand är det bra att upprätta ett skriftligt andrahandskontrakt med den som hyr ut bostaden. Tänk på att personen du hyr ifrån blir din hyresvärd. Kontraktet reglerar tidsperioden, vad som ingår och vad det kostar. Gör en inventarieförteckning om du hyr bostaden möblerad. Notera och fotografera eventuella skador och brister i lägenheten.

Den som hyr ut måste i sin tur ha ett godkännande från sin bostadsrättsförenings styrelse eller sin hyresvärd. HSB rekommenderar att tillståndet lämnas för ett halvår eller max ett år i taget.

Det är upp till förstahandshyresgästen eller bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen att komma överens om storleken på hyran, så kontrollera att du får betala en skälig hyra. Kom ihåg att inte betala någon ersättning utöver hyran. Den du hyr från får inte ta betalt för att du ingår ett avtal med hen.

Läs mer om att hyra bostad i andra hand hos Hyresgästföreningen.

Tips till dig som vill hyra ut din bostadsrätt

Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som beslutar om tillstånd för andrahandsupplåtelse. Det är alltså till styrelsen du ska lämna din ansökan om tillstånd. Styrelsen ska som utgångspunkt ge tillstånd om bostadsrättshavaren som önskar hyra ut i andra hand har skäl till uthyrningen. Styrelsens tillstånd ska begränsas i tiden.

Tillstånd krävs

HSB rekommenderar att tillståndet lämnas för ett halvår eller max ett år i taget. Om bostadsrättsföreningen säger nej till andrahandsupplåtelsen har bostadsrättshavaren alltid möjlighet att vända sig till hyresnämnden och få frågan prövad där.

Att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd är grund för förverkande, vilket kan innebära att nyttjanderätten blir uppsagd. En uppsagd lägenhet kan bli föremål för tvångsförsäljning via kronofogden.

Exempel på giltiga skäl

För att en bostadsrättshavare ska ha rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs det att bostadsrättshavaren har skäl till uthyrningen. Här är några vanliga exempel på skäl till andrahandsupplåtelse:

  • Provsambo
  • Bereda närstående bostad
  • Arbete på annan ort
  • Studier på annan ort
  • Tillfällig vistelse på annan ort

Viktigt att komma ihåg när man ska bedöma bostadsrättshavarens skäl, är att skälen blir svagare med tiden. Ett bra exempel på detta är att du inte kan vara provsambo i all evighet.

Då kan bostadsrättsföreningen vägra tillstånd

Även om bostadsrättshavaren har skäl att hyra ut i andra hand kan bostadsrättsföreningen neka ansökan om andrahandsuthyrning om föreningen har en befogad anledning till det. Exempel på vad som kan vara en befogad anledning för bostadsrättsföreningen kan vara att det redan är många bostadsrätter upplåtna i andra hand och det är svårt att tillsätta personer till förtroendevalda poster. Det sistnämnda är vanligt i små bostadsrättsföreningar.

Att tänka på när man fått tillstånd

När man väl fått tillstånd att hyra ut i andra hand finns det en hel del saker som man som bostadsrättshavare bör tänka på.

En första sak är det faktum att det är bostadsrättshavaren som alltjämt är ansvarig för det löpande underhållet av lägenheten. Det innebär till exempel att om andrahandshyresgästen ger upphov till störningar kan bostadsrätten förverkas, vilket innebär att bostadsrättshavaren i värsta fall kan bli uppsagd från sin bostadsrätt.

Avtal rekommenderas

Ett skriftligt andrahandshyresavtal mellan den som hyr och den som hyr ut är inget krav, men är absolut en fördel och något som vi rekommenderar. Det är positivt för båda parter att kunna visa vad som är överenskommet om till exempel hyrestid, uppsägning och hyra.

Ung kille och tjej står med flyttkartonger framför port till fastighet

Tips till dig som vill hyra ut din hyresrätt

Du som hyr en lägenhet med förstahandskontrakt har möjlighet att hyra ut den i andrahand givet att du har beaktansvärda skäl och att uthyrningen är tidsbegränsad.

Det betyder att du upplåter din lägenhet till någon annan person som kan använda lägenheten självständigt. Du måste ha hyresvärdens tillstånd för att göra detta.

Att sälja sitt hyreskontrakt eller låta någon annan nyttja bostaden mot ersättning, utan tillåtelse från hyresvärden, är olagligt. Om tillstånd saknas från hyresvärden och lägenheten hyrs ut i andrahand är hyresrätten förverkad och både hyresgästen och andrahandshyresgästen riskerar att förlora sitt hyreskontrakt. Andrahandshyresgästen har aldrig rätt att få ta över förstahandshyreskontraktet.

Du ansvarar för att hyran betalas in i tid

Som förstahandshyresgäst ansvarar du gentemot hyresvärden för din andrahandshyresgäst, det gäller till exempel:

  • Att hyran betalas i tid.
  • Eventuella skador i lägenheten.
  • Att inga störningar i boendet förekommer.

För att ansöka om andrahandsuthyrning vänder du dig till din hyresvärd.

Bospara till första egna bostaden

Upptäck HSB Bospar – ett smart sätt att spara till och köpa bostad där du också får förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela Sverige.