Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Betala i tid – annars kan du gå miste om bostaden

Som bostadsrättshavare står man med olika utgifter kopplade till boendet varje månad. Här kan du läsa mer om vikten av att betala årsavgiften till bostadsrättsföreningen i tid för att inte riskera att få nyttjanderätten till lägenheten förlorad.
Sittgrupp på balkong mot gata med djupblå himmel

Enligt 11 § HSB Normalstadgar 2011 för bostadsrättsföreningar ska årsavgiften betalas månadsvis. Avgiften kallas då vanligen för månadsavgift och ska betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutat annat. 

Förverkande och uppsägning 

Om man missar att betala går nyttjanderätten till bostadsrättslägenhet förlorad redan efter en veckas betalningsmiss efter förfallodagen. Om man har en bostadsrättslokal är reglerna ännu strängare, för då mister man rätten till lokalen redan två vardagar efter förfallodagen.  

Om ovan sker kan bostadsrättsföreningen säga upp den boendes bostadsrätt och ska i dessa fall delge en uppsägningshandling. I uppsägningen anges dock att det löper en så kallad återvinningsfrist – vilket betyder att du får en ny tidsbegränsad chans att betala. Mer om det kan du läsa nedan. 

Återvinningsfrist 

Bostadsrättshavaren kan återvinna lägenhetenoch behöver då inte skiljas från lägenheten. Återvinningen av lägenheten sker om bostadsrättshavaren betalar inom återvinningsfristen – vilken är tre veckor för bostäder och två veckor för lokaler.  

Tiden för möjlighet till betalning påbörjas direkt från det att bostadsrättshavaren delgivits uppsägningen. För att återvinningsfristen ska börja löpa måste bostadsrättsföreningen också underrätta socialnämnden i kommunen.  

Upprepade betalningsförseelser 

Det går inte att gång på gång släpa efter med månadsavgifterna och förlita sig på att återvinningsfristen räddar en från att bli av med sin bostadsrätt. Vid upprepade betalningsförseningar kan nämligen bostadsrättshavaren mista sin rätt att återvinna bostadsrätten.  

Betalningspåminnelser och amorteringsplaner 

En bostadsrättsförening kan upprätta en amorteringsplan för en bostadsrättshavare som har problem att betala månadsavgiften. Det kan ske i de fall där bostadsrättsföreningen verkligen ser att bostadsrättshavaren har såväl vilja som förmåga att klara av amorteringarna jämte den löpande månadsavgiften.  

Bostadsrättshavaren kan inte kräva att bostadsrättsföreningen ska gå med på en amorteringsplan, för bostadsrättsföreningens styrelse måste se till bostadsrättsföreningens bästa. Och i de fall då det finns misstanke om att amorteringsplanen inte kommer att följas kan det finnas anledning att inte upprätta en sådan.  

Enligt 11 § HSB Normalstadgar 2011 för bostadsrättsföreningar utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker. Påminnelseavgift och inkassoavgift enligt lag om ersättning vid inkassokostnader m.m. tas även ut av bostadsrättsföreningen. 

Visste du att:

En vanlig missuppfattning är att det finns en skyldighet för bostadsrättsföreningen att skicka ut betalningspåminnelser. Föreningen har dock ingen skyldighet att skicka påminnelse om att månadsavgiften är obetald. 

Hitta hem hos HSB

Som medlem får du förtur till ditt nya hem genom HSBs bosparande, juridisk rådgivning, tips och inspiration för ditt boende med mera.