Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Byta bostad under semestern – det här gäller

Vilka regler gäller för semesterbyte när man bor i bostadsrätt, det vill säga om en familj och en annan familj vill byta lägenhet med varandra under semestern? Här ger HSBs fastighetsjurist svar.
Pappa och son promenerar på klipphällar vid havet.

Under sommarhalvåret är det flera som väljer att tillbringa semestern på annan ort. För att undvika hotellkostnader är det inte helt ovanligt att byta bostad med andra under en kortare period, ett fenomen som kommit att kallas ”semesterbyte”.

Godkännande krävs

Innan ett eventuellt semesterbyte sker är det viktigt att resonera kring flera aspekter gällande bytet. Ett byte som innebär att annan än bostadsrättshavaren självständigt brukar bostadsrätten kräver föreningens eller hyresnämndens godkännande, och detsamma gäller även för hyresrätter.

Kan betraktas som en andrahandsupplåtelse

Att upplåta sin lägenhet till andra innebär att det kan vara fråga om en andrahandsupplåtelse. Med andrahandsupplåtelse avses dels uthyrning som sker mot betalning, dels upplåtelse utan ersättning. Det kan alltså vara fråga om en andrahandsupplåtelse även om lägenheten ”lånas ut” i utbyte mot husrum i annans bostad om det är tal om självständigt nyttjande.

Som tidigare nämnts krävs föreningens godkännande för att få upplåta lägenheten i andra hand. Enligt bostadsrättslagen ska tillstånd lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för andrahandsupplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

Utgångspunkten är att en bostadsrättshavare som vill kunna återvända till sin lägenhet ska ha relativt stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand under viss tid.

Giltigt skäl måste kunna anges

En bostadsrättshavare som under sommaren vill låta annan självständigt nyttja lägenheten i en period måste således kunna uppge ett skäl för upplåtelsen. Ett giltigt skäl kan vara vistelse utomlands eller på annan ort i Sverige. I många fall krävs det dock att det är fråga om en längre vistelse utomlands eller på annan ort för att detta skäl ska vara aktuellt, för korttidsuthyrning brukar i regel inte beviljas.

Det är viktigt att komma ihåg att en bedömning om att bevilja tillstånd görs utifrån det specifika fallet. Vistelse på annan ort kan utgöra ett legitimt skäl, men betyder inte automatiskt att tillstånd kommer att ges. Bostadsrättshavarens skäl ska vägas mot föreningens befogade anledningar att vägra samtycke. I vissa fall väger föreningens befogade anledningar tyngre än bostadsrättshavarens skäl.

Bostadsrättshavaren ansvarig för eventuella störningar

Glöm inte att du som bostadsrättshavare är skyldig att se till att närliggande grannar inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan, eller annars försämra deras bostadsmiljö, att de inte skäligen bör tålas. Det gäller även störningar från dem som besöker eller bor i lägenheten tillfälligt. Eventuella konsekvenser och rättsliga åtgärder riktas mot dig som bostadsrättshavare.

Vi stöttar dig i boendefrågor

Som HSB-medlem får du tillgång till generell juridisk rådgivning och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem i HSB!