Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Tips från underhållsplaneraren

Underhållsplanen är ett avgörande verktyg och det är viktigt att den hålls levande och uppdaterad. Här berättar Robert Andersson, underhållsplanerare på HSB Malmö, om hur ni lyckas.

En väl genomtänkt och ständigt uppdaterad underhållsplan underlättar styrelsens arbete med underhåll av fastigheten.

– Det är ett viktigt styrdokument som är till stor hjälp för styrelsen när den ska identifiera vilka underhållsbehov som finns, när åtgärder ska ske och ungefär vad de kommer att kosta, säger Robert Andersson, underhållsplanerare på HSB Malmö.

Han berättar att underhållsplanen ska innehålla både en teknisk och en ekonomisk del, och att den bör sträcka sig långt framåt i tiden.

– En underhållsplan har inget slut. Den rullar ständigt på. I planen ska det finnas med allt från stora arbeten som takomläggningar och stambyten till mindre åtgärder som ommålning av trapphus eller utbyte av tvättmaskiner. Detaljnivån diskuteras med styrelsen.

Men det finns några områden som är nödvändiga att få med, menar Robert Andersson. Dels måste klimatskalet, med tak, fasad, fönster och dörrar alltid finnas med i planen. Likaså centrala installationer, hissar och gemensamma våtutrymmen som tvättstugor.

HSB kan hjälpa till

Att upprätta en underhållsplan från grunden är ett omfattande arbete som kan vara svårt för styrelsen att mäkta med på egen hand. Därför erbjuder HSB tjänster för detta. Då ingår det att besiktiga fastigheten, fastställa status, föreslå åtgärder samt tidpunkt för dem och budgetera en ungefärlig kostnad.

– Vi har även en tjänst som heter Underhållsplan Online där styrelsen enkelt får överblick över kommande och utförda åtgärder. De kan bland annat gå in och ändra i planen och flytta åtgärder framåt eller bakåt i tiden, säger Robert Andersson.

Underhållsplanen ska vara ett levande dokument, som uppdateras med utförda, ändrade och eventuellt tillkommande åtgärder. Det går inte heller att ”bocka av” en åtgärd i underhållsplanen utan att föra in den igen med det tidsspann som just den åtgärden kräver.

 – Om man till exempel har bytt ut sina tvättmaskiner och torktumlare i föreningen ska man flytta den åtgärden 12–15 år framåt i underhållsplanen, och budgetera för det, eftersom man vet att vitvaror håller ungefär så länge innan det är dags att byta dem igen.

”Utse en huvudansvarig”

Robert råder styrelsen att utse en ledamot vars ansvarsområde är att hålla i underhållsplanen, även om hela styrelsen förstås ytterst är ansvarig för den.

– Då kan den personen ha som stående punkt på styrelsemötesagendan att dra vad som är nytt i underhållsplanen. På så sätt faller den aldrig i glömska.

Men trots att underhållsplanen är ett viktigt styrdokument för att hålla reda på föreningens kommande underhåll och kostnaderna för detta, får den aldrig bli enbart ett ekonomiskt verktyg, menar Robert Andersson.

– Man måste låta det tekniska styra likväl som det ekonomiska. Om ett tak faller ihop eller tvättmaskinerna slutar att fungera måste underhållet skötas, oavsett föreningens ekonomi. Därför är det så viktigt att hela tiden följa upp och avsätta pengar till underhållet, även för det som ska ske på lång sikt.