Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Tips för att lyckas med höstens städdag

12 september 2018 Hur gör man för att engagera föreningens medlemmar när det finns löv som behöver krattas och stuprännor som ska rensas? Sänk förväntningarna och fokusera på enkla aktiviteter och samvaron, tipsar HSB Stockholms experter.

Får en bostadsrättsförening ta ut en straffavgift vid utebliven närvaro vid städdag?

En vanlig fråga som dyker upp är huruvida bostadsrättsföreningen har rätt att debitera en straffavgift gentemot de medlemmar som inte dyker upp på städdagen. HSB Stockholms föreningsjurist Roland Zetoun svarar:

– En bostadsrättföreningen har till uppgift att förvalta och hålla fastigheten i gott skick. Bostadsrättsföreningen förutsätts sköta förvaltning och skötsel av fastigheten och gården – vilket ska täckas av årsavgifterna. En städdag får betraktas som en extra insats.

En bostadsrättsförening får därmed inte ta ut en straffavgift av de medlemmar som inte är delaktiga på städdagen. Bostadsrättsföreningen får inte heller lämna någon rabatt på årsavgiften eller lämna ersättning till delaktiga medlemmar. Föreningen får inte ta ut några andra avgifter än vad som följer av lag (7 kap. 14 § Bostadsrättslagen), säger Roland Zetoun.

Straffavgifter för de som inte deltar på städdagen är alltså inte tillåtet. Men hur gör man då för att engagera föreningens medlemmar?

Sänk förväntningarna och fokusera på enkla aktiviteter och samvaron istället. Det kan locka flera medlemmar att närvara. En del bostadsrättsföreningar har redan en leverantör av markservice som ser till att trädgården och övriga allmänna ytor hålls i gott skick året om.

En städdag i föreningen kommer aldrig att kunna ersätta en professionell markservice.
– Håll en lagom nivå och undvik alltför svåra uppgifter. Fokusera på sysslor som de flesta kan vara med och utföra, tycker Hans Jansson, ombudsman och styrelseexpert på HSB Stockholm.

Ha realistiska förväntningar på hur mycket tid de boende kan och vill lägga på en städdag.
– Absolut maxtid bör vara fyra timmar. Se till att informera om detaljerna kring städdagen i god tid, gärna i omgångar så att medlemmarna får chans att planera in tillfället. Likaså är det viktigt att fördela sysslor på städdagen, t.ex. inom olika skötselområden tillägger kollegan Fred Åkesson.

– Målet med en städdag är ofta att få grannar att umgås och kanske att upptäcka engagerade personer. Det kan ske även under andra former, kanske genom att bjuda på lunch med något trevligt boenderelaterat inspirationsseminarium som till exempel balkonginredning. Inkludera gärna barnen också, tipsar Fred Åkesson.

Lycka till!