Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så håller ni koll på er bostadsrättsförenings sparande

15 mars 2018 Att tyda årsredovisningar i bostadsrättsföreningar kan vara svårt. HSB Stockholm har tagit fram ett nyckeltal som tydligt visar hur väl föreningen planerar för framtiden. Det blir lättare att få koll på den långsiktiga ekonomin, säger Johan Phalén, ekonom på HSB Stockholm.

För den som inte dagligen jobbar med fastighetsekonomi kan ett bokslut känns som en djungel att ta sig igenom. Ska du dessutom jämföra mellan olika föreningar blir det ännu snårigare då det till exempel kan skilja sig mycket i hur man redovisar avskrivningar, avsättningar till yttre fond och variationer i planerat underhåll.

Många kanske tittar på resultatet för att bilda sig en uppfattning, men de flesta är idag överens om att det inte betyder någonting, säger Johan Phalén. Vi har sett att det florerar många olika nyckeltal i media och hos organisationer och institut. Vi tycker att de missar att resultatet i en välskött bostadsrättsförening ser olika ut från år till år. Under ett år med stort planerat underhåll är kostnaderna givetvis större, till exempel, men det betyder ju inte att föreningen har osunda finanser.

HSB Stockholm har därför tagit fram ett eget nyckeltal ”Sparande till framtida underhåll” Det utgår från årets resultat, men rensat från avskrivningar och årets kostandsförda planerade underhåll.

Genom att dela det nya resultatet per kvadratmeter total yta kan man jämföra sitt sparande både med sin egen årsavgift/kvm och med andra föreningar.

– Då ser man tydligt hur man ligger till för att kunna hantera framtida underhåll och dessutom blir det ett ovärderligt verktyg när det kommer till att sätta långsiktigt hållbara avgifter, säger Johan Phalén.

HSB Stockholm har granskat cirka 450 förvaltningskunder i regionen och såg då att genomsnittssparandet ligger på 215 kronor per kvadratmeter och år. – Det är en rimlig nivå. Det finns schabloner som säger att det i genomsnitt kostar 250-350 kr per kvadratmeter och år att underhålla en fastighet på 50 års sikt, säger Johan Phalén som understryker att nyckeltalet blir allra bäst om föreningen har en tydlig underhållsplan. Fördelen med en siffra på sparandet är att man kan se att man ligger på rätt nivå.

– För de föreningar som legat lågt, runt 150 kronor eller lägre, har vi rekommenderat att se över och fundera på om det är aktuellt med en avgiftshöjning. Det är inte önskvärt att ligga för högt heller, eftersom en bostadsrättsförening inte ska ta ut mer i avgift än vad som är nödvändigt. Det här handlar om trygghet, menar Johan Phalén. – Ibland kan man se föreningar som kanske gått lite på känn och sett att resultatet landat bra varje år. Men så står de plötsligt inför ett stambyte och inser att de måste höja avgifterna med 45 procent. Det är inte kul för någon. Den förening som använder HSBs nyckeltal för sparande till framtida underhåll, tillsammans med sin underhållsplan, ska inte behöva hamna i den situationen.

– Det bästa är att titta på hur sparandet utvecklar sig minst tio år framåt för att kunna se till att utvecklingen av avgifterna blir lugn och trygg. Kan en bostadsrättsförening kommunicera detta i exempelvis förvaltningsberättelsen skapar det trygghet både för befintliga medlemmar och för eventuella spekulanter på marknaden, säger Johan Phalén.