Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Valberedningen vill få in nya styrelsemedlemmar

23 januari 2019 Vårens årsstämma kan kännas långt borta när snön lyser vit utanför fönstret, men för bostadsrättsföreningens valberedning är det idé att redan nu komma igång med arbetet inför stämman. Vi hörde efter med Nikhil Shikarkhane, som utgör ena halvan av en valberedning, hur de jobbar i hans förening HSB Brf Asplunden i Solna.

– I januari hör vi av oss till styrelsen via e-post för att boka in korta intervjuer på kanske 15 minuter vardera med alla ledamöter. Det är ett bra sätt att kolla av hur det går, om de vill fortsätta och om de tycker att det är någon kompetens som saknas i styrelsen eller så, berättar han.

Är ledamöterna nöjda som det är och vill fortsätta behöver man inte byta ut någon, tycker han. Samtidigt är det alltid bra att få in nya människor och i längden kan det också vara bra med lite rotation för att inte fastna i samma banor.

HSB-valberedning-nikhil.jpg
Det alltid bra att få in nya människor och i längden kan det också vara bra med lite rotation tycker Nikhil Shikarkhane.

– Vi är en stor förening och nu har styrelsen fem ledamöter och två suppleanter. Finns det en ny medlem i föreningen som själv visar intresse så kan man försöka placera in denna som suppleant. För att hitta möjliga kandidater går vi i valberedningen och hälsar alla nyinflyttade välkomna med ett informationsblad och choklad. Då kan vi se om det finns tid och intresse för styrelsearbete och någon särskild kompetens som de skulle kunna bidra med, säger han.

HSB Brf Asplunden ligger i östra Huvudsta och bildades 2008. Föreningen består av 118 lägenheter fördelade på två då nybyggda huskroppar i vinkel mot varandra med en stor, grön innergård mellan sig. Nikhil flyttade in i föreningen 2011 tillsammans med sin hustru. Sedan dess har de fått två barn, som nu är sex respektive ett och ett halvt år gamla. Nikhil är inne på sitt tredje år i valberedningen.

– Våra barn går på förskola i ett föräldrakooperativ som min fru har varit både ordförande och kassör i. På något sätt ville jag också bidra till det gemensamma. Valberedningen kändes som en lätt ingång att göra något i bostadsrättsföreningen. Jag är konsult inom datateknik och har kanske inte så användbar kompetens i sammanhanget, men jag är ju pratsam av mig, säger han med ett leende.

På föreningens städdagar finns också chans att knyta kontakter med möjliga kandidater till styrelsen, även om ingen kom fram till det bord som valberedningen vid något tillfälle satte upp. Nikhil drog slutsatsen att det funkar bättre att helt enkelt bara prata spontant med folk under städdagen.

– Jag passar på att snacka med medlemmar i vardagen också. I hissen, återvinningsrummet eller på gården. Ett sätt att öka engagemanget generellt tror jag är att försöka skapa en vänlig attityd till varandra i föreningen. Om alla säger hej blir förutsättningarna bättre, säger han.

Det är tydligt att Nikhil tror starkt på det positiva i gräsrotsarbete.

– Jag gillar att vara involverad och är övertygad om att det är bättre för samhället om folk är aktiva i föreningar. Jag kommer från Indien där vi har liknande koncept för kollektivt fastighetsägande. Där kan du verkligen se på husen om föreningen funkar eller inte. Det finns inga organisationer som HSB som kan hjälpa till, avslutar han.