Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Valberedningen vill få in nya styrelsemedlemmar

23 januari 2019 Vårens årsstämma kan kännas långt borta när snön lyser vit utanför fönstret, men för bostadsrättsföreningens valberedning är det idé att redan nu komma igång med arbetet inför stämman. Vi hörde efter med Nikhil Shikarkhane, som utgör ena halvan av en valberedning, hur de jobbar i hans förening HSB Brf Asplunden i Solna.

– I januari hör vi av oss till styrelsen via e-post för att boka in korta intervjuer på kanske 15 minuter vardera med alla ledamöter. Det är ett bra sätt att kolla av hur det går, om de vill fortsätta och om de tycker att det är någon kompetens som saknas i styrelsen eller så, berättar han.

Är ledamöterna nöjda som det är och vill fortsätta behöver man inte byta ut någon, tycker han. Samtidigt är det alltid bra att få in nya människor och i längden kan det också vara bra med lite rotation för att inte fastna i samma banor.

HSB-valberedning-nikhil.jpg
Det alltid bra att få in nya människor och i längden kan det också vara bra med lite rotation tycker Nikhil Shikarkhane.

– Vi är en stor förening och nu har styrelsen fem ledamöter och två suppleanter. Finns det en ny medlem i föreningen som själv visar intresse så kan man försöka placera in denna som suppleant. För att hitta möjliga kandidater går vi i valberedningen och hälsar alla nyinflyttade välkomna med ett informationsblad och choklad. Då kan vi se om det finns tid och intresse för styrelsearbete och någon särskild kompetens som de skulle kunna bidra med, säger han.

HSB Brf Asplunden ligger i östra Huvudsta och bildades 2008. Föreningen består av 118 lägenheter fördelade på två då nybyggda huskroppar i vinkel mot varandra med en stor, grön innergård mellan sig. Nikhil flyttade in i föreningen 2011 tillsammans med sin hustru. Sedan dess har de fått två barn, som nu är sex respektive ett och ett halvt år gamla. Nikhil är inne på sitt tredje år i valberedningen.

– Våra barn går på förskola i ett föräldrakooperativ som min fru har varit både ordförande och kassör i. På något sätt ville jag också bidra till det gemensamma. Valberedningen kändes som en lätt ingång att göra något i bostadsrättsföreningen. Jag är konsult inom datateknik och har kanske inte så användbar kompetens i sammanhanget, men jag är ju pratsam av mig, säger han med ett leende.

På föreningens städdagar finns också chans att knyta kontakter med möjliga kandidater till styrelsen, även om ingen kom fram till det bord som valberedningen vid något tillfälle satte upp. Nikhil drog slutsatsen att det funkar bättre att helt enkelt bara prata spontant med folk under städdagen.

– Jag passar på att snacka med medlemmar i vardagen också. I hissen, återvinningsrummet eller på gården. Ett sätt att öka engagemanget generellt tror jag är att försöka skapa en vänlig attityd till varandra i föreningen. Om alla säger hej blir förutsättningarna bättre, säger han.

Det är tydligt att Nikhil tror starkt på det positiva i gräsrotsarbete.

– Jag gillar att vara involverad och är övertygad om att det är bättre för samhället om folk är aktiva i föreningar. Jag kommer från Indien där vi har liknande koncept för kollektivt fastighetsägande. Där kan du verkligen se på husen om föreningen funkar eller inte. Det finns inga organisationer som HSB som kan hjälpa till, avslutar han.