Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

”Vi skulle inte klara av det på egen hand”

15 maj 2019 HSB Stockholms grupp för boendesocialt stöd kan ge bostadsrättsföreningar stöd vid större ombyggnationer. HSB Brf Tanto begagnar sig av detta under sitt fem år långa stambyte.

Föreningens fem anslående hus intill Tantolunden på Södermalm byggdes i mitten av 1960-talet. Totalt inrymmer de drygt 700 lägenheter. Arbetet med att byta stammarna i första huset inleddes i början av 2017. Snart två och ett halvt år senare är man i slutfasen av arbetet i andra huset och det tredje har påbörjats. Planen är att allt ska vara klart under december 2021.

– Hittills går det bra, så vi har gott hopp att hålla tidsplanen, säger Inger Lindberg Bruce, styrelsens ordförande i HSB Brf Tanto.

Pia Bruns från HSB:s boendesociala grupp har under det långa projektet rollen som medlemskonsulent. Hon stöder de boende inför, under och efter arbetet i deras lägenhet. Hon förklarar processen, svarar på boendes frågor och hjälper dem att hantera sina individuella utmaningar. Redan från start stod det klart för styrelsen att de ville ha professionellt stöd för detta.

– Vi skulle inte klara av det på egen hand. Vi har vare sig rätt kunskap eller den nödvändiga tiden för det. Utöver stambytet ska vi ju se till att all den dagliga verksamheten löper på. En stor fördel är dessutom att Pia blir en tredje part för de boende. Vissa frågor hanteras bättre av en utomstående än av styrelsemedlemmar, som ju också är de boendes grannar, fortsätter Inger Lindberg Bruce.

– Det är en trygghet för alla att jag har fullständig tystnadsplikt och att vi raderar alla dokument när stambytet är klart, förklarar Pia Bruns.

Inför arbetet i varje trapphus hålls ett möte där Pia går igenom processen och hur man påverkas som boende. Hon tar också reda på vilka som har störst utmaningar och ger dem individuellt stöd. För många är stambytet något omtumlande som under en period vänder upp och ned på deras vardag. Då gäller det att kunna svara tålmodigt på frågor och hjälpa alla att känna sig trygga.

– Har du inget alternativ till att bo kvar under hela perioden som arbetet pågår hemma hos dig, så bor du mitt i produktionen. Om du går till ett jobb på dagen är det en sak, men de som arbetar natt, är sjuka, föräldralediga eller pensionerade kan behöva hjälp med att hantera sin situation. Och för vissa kan det vara en stor sak att släppa in okända människor i sitt hem, säger hon.

Personer med minneshandikapp eller annan funktionsnedsättning kan behöva särskilt mycket hjälp.

– Då kan jag till exempel hålla kontakten med anhöriga och biståndshandläggare eller hjälpa till att ansöka om utökad hemtjänst, tillsyn och dagverksamhet så att de i varje fall kan slippa vara hemma när själva arbetet pågår.

Att någon från boendesociala gruppen tar hand om alla frågor från boende under projektet och i förväg tar reda på vilka som har svårare förutsättningar, förenklar även själva byggproduktionen.

– Vi känner långt i förväg till utmaningar kring individuella lägenheter och kan planera för dem. Det avlastar oss och gör vår process smidigare. Att Pia tar emot alla frågor från de boende sparar också tid. Vi blir bara inblandade vid större tekniska frågor. Dessutom kan hon ge dem nödvändig tid och förklara saker på ett pedagogiskt sätt, säger Stefan Simic, projektledare bygg på HSB Stockholm.

– Pia är ett kitt mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören. För de boende är det en trygghet att det finns någon annan att prata med än de som jobbar med stambytet eller med oss i styrelsen, säger Inger Lindberg Bruce.

– För att göra ett bra jobb måste man kunna processen, förstås, men dessutom gäller det att kunna förklara den för en person som inte redan är insatt. Och det viktigaste är kanske att kunna lyssna utan att lägga några värderingar på det man hör, avslutar Pia Bruns med en reflektion om sitt arbete.


HSB-stambyten-bostadsrättsförening2.jpgInger Lindberg Bruce, Pia Bruns och Stefan Simic.

HSB-stambyten-bostadsrättsförening3.jpgInger Lindberg Bruce och Pia Bruns.