Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Att planera för framtiden lönar sig

21 september 2020 En underhållsplan som man arbetar aktivt med ger styrelsen en komplett översikt över de underhållsbehov som finns i bostadsrättsföreningen i närtid, på medellång och på längre sikt. HSB Brf Åbylund är en förening som upptäckt fördelarna med detta. Deras ordförande Fredrik Enholm och förvaltare Robert Lagergren berättar mer och ger sina bästa tips.

Fredrik Enholm, ordförande i HSB brf Åbylund berättar om kommande projekt.

– En bostadsrättsförenings styrelse behöver vara uppdaterad vad gäller behoven av underhåll och kommande kostnader för nödvändiga renoveringar. Det uppnås bäst genom en årlig fastighetssyn där man går igenom samtliga delar, säger Robert Lagergren, förvaltare på HSB Stockholm.

Med en genomarbetad underhållsplan som kontinuerligt stäms av undviker föreningen akuta, oväntade reparationer. Åtgärder planeras på ett rationellt sätt så att det går att ha framförhållning och till exempel höja avgifter i tid för att täcka framtida underhållskostnader. På så vis slipper man plötsliga chockhöjningar. När fastigheten hålls i gott skick minskar dessutom driftskostnaderna.

– Nu erbjuder HSB en ny rutin där vi förvaltare gör fastighetssyn i föreningen själva, tillsammans med fastighetsskötare och andra funktioner, utan att styrelsemedlemmarna behöver lägga tid på det. Utifrån fastighetssynen och med hjälp av nödvändig expertis tar vi fram rekommendationer och ett noggrant utarbetat förslag till underhållsplan, där vi inkluderar kostnadsuppskattningar och andra beslutsunderlag för styrelsen, fortsätter Robert Lagergren.

Självklart är det frivilligt att använda denna rutin och styrelsemedlemmar är fortfarande välkomna att följa med på fastighetssynen om de vill. Många styrelser uppskattar dock att slippa fotarbetet, då medlemmarna ju ofta har egna jobb att sköta. HSB Brf Åbylund i Västerhaninge, som Robert Lagergren är förvaltare för, har gått över till den nya rutinen.

– Det är en enkel och smidig lösning som sparar tid och blir effektivare för oss i styrelsen. Förvaltaren har bra insyn, rör sig i området och vet egentligen lika mycket som vi. Förslagen blir lite mer träffsäkra och vi i styrelsen slipper alla smådelar. Vår förening är stor och komplex, så det finns mycket annat att hantera för oss, säger Fredrik Enholm, mångårig ordförande i HSB Brf Åbylund.

Den grönskande föreningen består av 322 lägenheter fördelade på ett stort antal radhus byggda 1983-85. Åbylund ombildades från hyresrätter till bostadsrättsförening 2003 och här finns fortfarande runt 25 hyreslägenheter. Sedan räkenskapsåret 2010/2011 är föreningen medlem i HSB Stockholm och Fredrik Enholm förklarar att HSBs förvaltning har varit till stor hjälp för styrelsen.

– Arbetet har blivit strukturerat tack vare alla verktyg HSB erbjuder. Inte minst ger underhållsplanen, som vi i styrelsen alltid kan komma åt online, något att följa och jobba efter. Planen ger ramar som förenklar för oss, samtidigt som den följs upp hela tiden så att underhållsåtgärder alltid utgår från de verkliga behoven ute i husen, säger han.


Fredrik Enholm med några av föreningens radhus i bakgrunden.

De senaste åren har alla taken lagts om och samtliga tvättstugor renoverats. Nu i september 2020 har man just dragit igång renovering av fasaderna. Under hösten ska även vindarna tilläggsisoleras. Därefter står fönsterbyte på tur och så småningom planeras ett nytt ventilationssystem. Även om Fredrik Enholm, som själv arbetar i byggbranschen, kan bidra med en del kunskap och insikter är det samtliga styrelsemedlemmar som fattar besluten kring underhållsplanen.

– Vi sköter allting rationellt och genomför åtgärder på en gång i hela föreningen, både för att få ekonomi i det och för att underlätta framtida planering. Underhållsplanen är ett enormt bra redskap i detta arbete eftersom den ger översikt och kontroll över både vad som varit och vad som komma skall, avslutar Fredrik Enholm.

Fredrik Enholms tips till styrelser som vill komma igång:

  • Involvera styrelsen ordentligt så att underhållsplanen blir så korrekt som möjligt redan från början. Mallar kan behöva anpassas en hel del till just er förening.
  • Följ upp underhållsplanen kontinuerligt så att ni inte tappar någonting. Håll koll på att saker blir gjorda.
  • Styrelsen måste vara insatt, aktiv och medveten när det gäller underhållsplanen. Man ska driva arbetet framåt, men behöver däremot inte göra allt själva.

 

Text: Björn Raunio
Foto: Jens Dahlborg