Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Sydosts kontor endast öppna för inbokade besök tills vidare

24 mars 2020 De senaste dagarna har läget gällande spridningen av det nya coronaviruset accelererat. Budskapet från våra myndigheter och regering är tydligt – de arbetsgivare som kan ta ansvar för att hejda spridningsriskerna bör göra det. Med anledning av det har ledningen för HSB Sydost idag fattat beslutet att endast hålla våra kontor öppna för inbokade besök.

Tillgänglighet och möten
Vi kommer självklart att vara tillgängliga för dig via telefon, e-post och andra digitala kanaler.
I nuläget kommer medarbetare endast i mycket begränsad omfattning ta emot fysiska möten.
Spontana besök och frågor hänvisar vi i första hand till telefon eller mailkontakt med Kundtjänst eller din kontaktperson på HSB Sydost.

Begränsa smittspridningen
Vi har tagit det här beslutet med omsorg om medarbetare, medlemmar, kunder och andra besökare som kommer till kontoren. På dessa platser rör sig väldigt många människor och genom att minska antalet fysiska möten vill vi begränsa smittspridning och på sikt bidra till att minska trycket på vården. Det är viktigt att poängtera att vi i dagsläget, vad vi vet, inte har några fall av coronaviruset på kontoren.

Hur lång tid kommer kontoren vara stängda?
Vi kommer att följa utvecklingen av coronaviruset noga och hålla oss uppdaterade om läget. De rekommendationerna som myndigheterna ger kommer att ligga till grund för kommande beslut vi fattar.

Vi jobbar nu hårt för att detta ska innebära så liten påverkan för dig som möjligt och gör allt vi kan för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt under denna period.  

Kontakt

Telefon: 010-451 30 00
E-post: kundtjanst.sydost@hsb.se

Tack för din förståelse!