Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Skriv en motion till HSB Nordvästra Götalands föreningsstämma!

27 november 2020 En motion är ett förslag till en förbättring eller förändring av något och som innehåller en kort motivering. Motioner kan inlämnas av enskild medlem eller en bostadsrättsförening. Motionen ska vara inlämnad senast före februari månads utgång för att kunna behandlas på föreningsstämman i maj månad.
Till HSB Nordvästra Götalands föreningsstämma har du som medlem alltid möjlighet att få uttrycka dina åsikter. Ett bra sätt att ta upp frågor är att skriva en motion på någonting som du skulle vilja ändra på och som rör HSB i stort.

Så här skriver du en motion till HSB Nordvästra Götalands föreningsstämma:
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad motionen handlar om.
2. Beskriv i längre text vad motionen handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut/lösning som du tycker att föreningsstämman ska ta.
4. Skriv under motionen med ditt namn.
5. Skicka in din motion till adressen här nedan.
Det är viktigt att din motion kommer in i tid, senast före sista februari, annars kommer den inte att kunna behandlas på stämman.

I samband med att kallelsen skickas ut till stämman publiceras motionerna som kommit in här på webbplatsen. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion.

Skicka in din motion till: info.nvg@hsb.se