Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Betong håller inte för evigt

16 januari 2021 Betong är ett vanligt material som känns hållbart och enkelt. I själva verket finns det ett stort behov av att hålla koll på slitage på betongkonstruktioner och planera underhåll i god tid. Med relativt enkla åtgärder kan man då undvika komplexa och mycket kostsamma renoveringar.

Näst vatten är betong det material som används mest i hela världen. Det är smidigt att bygga med och ger tillsammans med armering i stål mycket god bärighet. Trots alla kvaliteter har det dock även sina brister.

– Det finns en vanlig missuppfattning att betong håller för evigt och är underhållsfritt. Men detta stämmer bara om betongen befinner sig i 20-gradigt vatten i vakuum, vilket är rätt ovanligt i verkliga livet, förklarar Oscar Engström, projektledare Strategisk förvaltning på HSB Stockholm.

När bostadsrättsföreningar får betongrelaterade problem handlar det ofta om balkonger och parkeringsgarage. Betongen i balkongplattorna exponeras för luft vilket kan sätta igång en naturlig nedbrytningsprocess som kallas karbonatisering. I det långa loppet gör det att armeringen rostar, bärigheten försämras och bitar av betong spjälkas loss. I garagen är vägsalt boven. När saltblandad snö från bilarna smälter får man in saltvatten, vilket påskyndar processen med rostande armering.

Tydliga varningstecken är sprickor i betongen eller att bitar av betong spjälkas loss. Om inte förr, är det definitivt dags att en sakkunnig genomför en undersökning när betongkonstruktioner som balkonger, garage och platsgjutna innergårdar börjar bli uppåt 30-40 år gamla.

I styrelsens fastighetsansvar ingår att balkonger, hus och garage ska vara i brukbart och säkert skick. Sköter man inte underhållet av betongkonstruktioner innebär det stora risker såväl när det gäller säkerheten som föreningens ekonomi. Ändå är detta ofta en förbisedd del i underhållsplanerna. Parkeringsavgifter tar också sällan höjd för att täcka nödvändigt underhåll och de garagerenoveringar som kan behövas efter 20 till 30 år.  

– Betongrenovering och betongkonstruktioner är komplicerade. Därför är det svårt att uttala sig generellt om metoder för att förebygga och lösa problem. Mycket skiljer sig från fall till fall. Det som går att säga är att man ska anlita specialistkompetens och att det lönar sig att vidta åtgärder i god tid. Att vänta för länge kan kosta föreningen många miljoner, förklarar Oscar Engström.

Trots att materialet har använts länge så har det funnits okunskap om betong som innebär att den ibland slits ut i förtid. Oscar Engström berättar om en förening som upptäckte sprickor i ett garage som hade byggts på 90-talet. Ett platsbesök gav vid handen att situationen var så illa att man närapå måste bygga om garaget i sin helhet, vilket styrelsen absolut inte hade räknat med.

– Hade vi fått upp ögonen för problemet tidigare hade det kunnat lösas med ett nytt, ordentligt tätskikt till en bråkdel av kostnaden för totalrenoveringen, säger han.

För att förebygga denna typ av problem rekommenderar Oscar Engström att en statusöversyn vart femte år ingår i fastighetssynen som görs tillsammans med en förvaltare. Och har man minsta fundering är det bara att ta kontakt med HSB Stockholm.

– HSB Stockholm kan hjälpa till med undersökningar och statusbedömningar på vilken konstruktion det än handlar om. Utifrån det kan vi sedan bistå med beslutsunderlag, förfrågningsunderlag, upphandling och projektledning vid renoveringsarbeten. Vi handlar upp entreprenör i konkurrens så att rätt åtgärd utförs till rätt pris, säger Oscar Engström.

– Styrelsen kan vända sig till sin förvaltare eller direkt till oss på Strategisk förvaltning. Kring den här typen av frågor är det bättre att ta en kontakt för mycket än en för lite. Ofta kan det räcka med ett telefonsamtal eller ett mejl med lite bilder för att få situationen klar för sig och bedöma om man behöver gå vidare på något sätt, avslutar han.

Kort om betong

  • Betong består av vatten, ballast, cement och tillsatsmedel. Tillsatsmedel styr i hög grad vilka egenskaper man önskar av betongen.
  • Den naturliga karbonatiseringen innebär att betong absorberar koldioxid. Upp till 20 % av den koldioxid som gick åt vid tillverkningen absorberas under betongens livstid.