Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Betong håller inte för evigt

16 januari 2021 Betong är ett vanligt material som känns hållbart och enkelt. I själva verket finns det ett stort behov av att hålla koll på slitage på betongkonstruktioner och planera underhåll i god tid. Med relativt enkla åtgärder kan man då undvika komplexa och mycket kostsamma renoveringar.

Näst vatten är betong det material som används mest i hela världen. Det är smidigt att bygga med och ger tillsammans med armering i stål mycket god bärighet. Trots alla kvaliteter har det dock även sina brister.

– Det finns en vanlig missuppfattning att betong håller för evigt och är underhållsfritt. Men detta stämmer bara om betongen befinner sig i 20-gradigt vatten i vakuum, vilket är rätt ovanligt i verkliga livet, förklarar Oscar Engström, projektledare Strategisk förvaltning på HSB Stockholm.

När bostadsrättsföreningar får betongrelaterade problem handlar det ofta om balkonger och parkeringsgarage. Betongen i balkongplattorna exponeras för luft vilket kan sätta igång en naturlig nedbrytningsprocess som kallas karbonatisering. I det långa loppet gör det att armeringen rostar, bärigheten försämras och bitar av betong spjälkas loss. I garagen är vägsalt boven. När saltblandad snö från bilarna smälter får man in saltvatten, vilket påskyndar processen med rostande armering.

Tydliga varningstecken är sprickor i betongen eller att bitar av betong spjälkas loss. Om inte förr, är det definitivt dags att en sakkunnig genomför en undersökning när betongkonstruktioner som balkonger, garage och platsgjutna innergårdar börjar bli uppåt 30-40 år gamla.

I styrelsens fastighetsansvar ingår att balkonger, hus och garage ska vara i brukbart och säkert skick. Sköter man inte underhållet av betongkonstruktioner innebär det stora risker såväl när det gäller säkerheten som föreningens ekonomi. Ändå är detta ofta en förbisedd del i underhållsplanerna. Parkeringsavgifter tar också sällan höjd för att täcka nödvändigt underhåll och de garagerenoveringar som kan behövas efter 20 till 30 år.  

– Betongrenovering och betongkonstruktioner är komplicerade. Därför är det svårt att uttala sig generellt om metoder för att förebygga och lösa problem. Mycket skiljer sig från fall till fall. Det som går att säga är att man ska anlita specialistkompetens och att det lönar sig att vidta åtgärder i god tid. Att vänta för länge kan kosta föreningen många miljoner, förklarar Oscar Engström.

Trots att materialet har använts länge så har det funnits okunskap om betong som innebär att den ibland slits ut i förtid. Oscar Engström berättar om en förening som upptäckte sprickor i ett garage som hade byggts på 90-talet. Ett platsbesök gav vid handen att situationen var så illa att man närapå måste bygga om garaget i sin helhet, vilket styrelsen absolut inte hade räknat med.

– Hade vi fått upp ögonen för problemet tidigare hade det kunnat lösas med ett nytt, ordentligt tätskikt till en bråkdel av kostnaden för totalrenoveringen, säger han.

För att förebygga denna typ av problem rekommenderar Oscar Engström att en statusöversyn vart femte år ingår i fastighetssynen som görs tillsammans med en förvaltare. Och har man minsta fundering är det bara att ta kontakt med HSB Stockholm.

– HSB Stockholm kan hjälpa till med undersökningar och statusbedömningar på vilken konstruktion det än handlar om. Utifrån det kan vi sedan bistå med beslutsunderlag, förfrågningsunderlag, upphandling och projektledning vid renoveringsarbeten. Vi handlar upp entreprenör i konkurrens så att rätt åtgärd utförs till rätt pris, säger Oscar Engström.

– Styrelsen kan vända sig till sin förvaltare eller direkt till oss på Strategisk förvaltning. Kring den här typen av frågor är det bättre att ta en kontakt för mycket än en för lite. Ofta kan det räcka med ett telefonsamtal eller ett mejl med lite bilder för att få situationen klar för sig och bedöma om man behöver gå vidare på något sätt, avslutar han.

Kort om betong

  • Betong består av vatten, ballast, cement och tillsatsmedel. Tillsatsmedel styr i hög grad vilka egenskaper man önskar av betongen.
  • Den naturliga karbonatiseringen innebär att betong absorberar koldioxid. Upp till 20 % av den koldioxid som gick åt vid tillverkningen absorberas under betongens livstid.