Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

“Barn som låter och leker är normalt”

07 juni 2022 Barn leker, gråter och låter. Men hur gör du när det är grannarnas barn som stör när du försöker jobba hemma? Patrik Nordlund, ansvarig för boendesociala gruppen på HSB Göteborg, ger svar på en svår fråga.
Flicka kollar ut genom fönster

Under pandemin när många fått jobba hemma har ett nytt problem uppstått. Man stör sig på ljud från grannarnas barn. Klagomålen på störande barn under dagtid har ökat, men vad finns det egentligen man kan göra åt det?

– Att barn låter och leker är normala levnadsljud, och bor man i ett flerbostadshus är det ljud man får räkna med, oavsett om man jobbar hemma eller inte. Det är viktigt att inse att bara för att något stör dig betyder inte det att lagen klassar det som störande, förklarar Patrik Nordlund.

Över huvud taget är det få ljud som lagen ser som särskilt störande under dagtid. Så hur ska man då göra om man vill försöka jobba hemma och har tröttnat på ljuden från grannarnas barn?

– Man kan inte kräva att barn ska vara tysta, men man kan föra en dialog med sina grannar. Kanske be dem att inte låta barnen köra med trampbilar inomhus, eller be om särskild hänsyn om man till exempel har ett viktigt videomöte en viss dag och tid.

Det viktiga är dock att inte ta den här dialogen när man redan är i affekt.

– Tyvärr är det vanligt att folk inte vågar prata med sina grannar och ta upp problem medan de är små. Istället sitter man och irriterar sig och jäser ända tills man exploderar och stormar upp för trappan och skäller. Och då får man sällan jättebra respons.

Istället menar Patrik Nordlund att det kan vara bra att påminna sig själv om att barnen inte gör sina ljud för att retas, och att föräldrarna sällan heller njuter av det utan också önskar – och försöker skapa – lugn och ro.

– Att försöka hitta gemensamma lösningar i ett tidigt skede, med lite fingertoppskänsla, brukar vara det som fungerar bäst i längden.

Patrik Nordlund menar också att man kan fundera på om det finns något man själv kan göra åt situationen.

– Det kanske går att ha på lite musik, eller skaffa riktigt bra hörlurar som stänger ute andra ljud? I värsta fall kan man be styrelsen om hjälp att medla, men i slutändan får man ändå inse att barn inte låter för att de vill ställa till besvär, utan för att de leker och lever.