Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ny undersökning: Unga göteborgare ser optimistiskt på sin bostadssituation – men tror att det blir tuffare för nästa generation

26 augusti 2022 HSB Göteborg har sedan 2017 undersökt västsvenskars inställning kring boende. I år har HSB Göteborg riktat ljuset mot Göteborgs unga, och i samarbete med HSB Living Lab frågat fler än 1 000 unga i Göteborg om boende och hur de ser på sina och andra ungas möjligheter på bostadsmarknaden.

HSB Göteborg har sedan 2017 undersökt västsvenskars inställning kring boende. I år har HSB Göteborg riktat ljuset mot Göteborgs unga, och i samarbete med HSB Living Lab frågat fler än 1 000 unga i Göteborg om boende och hur de ser på sina och andra ungas möjligheter på bostadsmarknaden. 

I år dyker den återkommande rapporten Framtidens boende djupare i resonemangen och tankarna hos den yngre generationen, när den kvantitativa undersökningen kompletterats med fokusgrupper. Insikterna presenteras nu i rapporten Framtidens boende.

En majoritet av de unga göteborgarna (42 %) vill själva bo i en storstad om tio år, och de allra flesta vill äga sitt eget boende. En majoritet (77 %) är också optimistiska till att bostadsdrömmen kommer slå in. Men när fokusgrupperna får utveckla blir det tydligt att få har en konkret plan på hur det ska gå till.

– Det är glädjande att unga ser ljust på sin egen framtid. Som nästa hundraårig bostadsutvecklare vet vi dock att det krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att tillgodose framtidens behov och önskemål. Det är därför vi på HSB satt in insatser för att få in fler unga på bostadsmarknaden, där HSB Dela är ett av våra senaste initiativ för att hjälpa unga att köpa sin första bostad. Den typen av satsningar är avgörande för att deras framtida boende- och livsdrömmar ska kunna slå in, säger Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg.

En konsekvens av att fler bor i storstäderna blir, enligt flera deltagare i fokusgrupperna ökad trångboddhet, och många tror att städerna kommer att behöva växa på höjden. Ökad segregation och en tuffare bostadsmarknad väntar de som är unga om tio år, tror fokusgrupperna när de får utveckla sina tankar. Samma sak spår de unga i den kvantitativa undersökningen, bara 8 procent tror att den svåra situationen för de unga kommer att ha lättat om 10 år.

I forskningslabbet HSB Living Lab på Campus Johanneberg letar HSB efter svaren på framtidens boendefrågor. Sedan starten 2016 har fler än 160 forskningsprojekt startats för att undersöka hur framtidens hållbara boende ska utformas. Att ta del av de ungas tankar är en viktig del i arbetet, enligt projektchef Emma Sarin.

– Undersökningen visar att många unga trots allt är optimister, även om de inser att det förmodligen kommer att bli tufft att uppfylla sina önskemål. Knäckfrågan blir hur vi kan gör det möjligt för unga att bo på ett sätt som de trivs och är nöjda med, både hållbart och funktionellt. Därför studerar vi bland annat beteende- och normförändringar som vi tror kommer att spela en viktig roll i framtiden när de ungas bostadsdrömmar ska realiseras, säger Emma Sarin, projektchef för HSB Living Lab.

Om undersökningen
Den kvantitativa undersökningen genomfördes av Kantar Public och baseras på 1062 intervjuer med 18–29-åringar i Göteborgsregionen. Datainsamlingen genomfördes 18 juni –7 juli 2022. Den kvalitativa undersökningen, i form av två fokusgrupper, gjordes den 22 mars 2022. Alla 16 medverkande bor i Göteborg och är 18–24 år.