Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ska vi ha en krishanteringsplan till vår bostadsrättsförening?

07 april 2022 Det kanske är en fråga som många har funderat på men inte gjort till verklighet. Ann-Christin Olldén, ordförande i brf Mjölnaren, har gjort just det – gjort verklighet av tanken om en krishanteringsplan.
krishantering

För Ann-Christin sitter det i ryggmärgen att tänka på krishantering eftersom hon tidigare har arbetat på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon tog initiativ till att väcka frågan i Mjölnarens styrelse och då skapades en projektgrupp som skulle arbeta fram en krishanteringsplan. Arbetet startade redan år 2020 när samhället var mitt i en pandemi, och strax innan kriget i Ukraina bröt ut var krishanteringsplanen färdig och gavs ut till de boende. Denna typ av krishanteringsplan har fokus på vardagskrissituationer som kan uppstå och är inte utformad för en krissituation som krig. Dock bidrar händelser i omvärlden, som pandemin och ett krig i Europa, till att många kanske är mer mottagliga för att reflektera över sin egen situation i förhållande till en eventuell kris.

"Syftet med att ta fram krishanteringsplanen var att hjälpa till att skapa förståelse."

Ann-Christin menar att det är viktigt att belysa att det inte bara är styrelsen i en brf som bör reda ut alla situationer som uppstår, utan det bör ske i samverkan. Men att tillhandahålla underlag som de boende kan luta sig tillbaka mot är en bra väg att gå, för att skapa en enad brf där ansvar och förståelse präglar vardagen.

"Det är viktigt att vi hjälps åt allihopa och att man har lite koll på vad som är ens eget ansvar."

När krishanteringsplanen delades ut till alla boende i brf Mjölnaren i mitten på mars, skickades dessutom broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” med. Ann-Christin tipsar om att se den som en fingervisning och ett bra verktyg att använda sig av. Men i framtagandet av en krishanteringsplan är det viktigt att utvärdera omständigheterna för den egna fastigheten. Finns det verksamheter i närheten som kan medföra risker? Finns det närliggande vatten eller riskfylld trafik i anslutning till fastigheten? Sådana aspekter är avgörande för hur krishanteringsplanen anpassas för varje enskild förening och fastighet. Dessutom kan polis och räddningstjänst rådfrågas för att ta reda på om det är något speciellt som kan tas i beaktning, eller om det exempelvis finns en mer eller mindre lämpad plats för återsamling vid utrymning.

"Att vara lite förberedd i tanken är en bra början, men man ska ju givetvis inte skrämmas och jaga upp folk."

Därför är det viktigt att tänka på hur man förmedlar en krishanteringsplan till alla boende. Den bör förmedlas med positiv anda för att visa att föreningen tror på samverkan och att ligga steget före krisen.

 

Blev du inspirerad att arbeta fram en krishanteringsplan för din brf? Nu finns det mallar för HSB Östras medlemmar att använda på Mitt HSB. 

 

Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att ta kontakt med oss!