Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stor andel kvinnor på toppositioner i HSB

08 mars 2022 Var tredje styrelseordförande och var fjärde vd inom HSB är kvinna. Det är en betydligt högre andel än i börsbolagen.
Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund

– Kvinnor ges möjlighet att leda inom HSB och jag är helt övertygad om att det gör att vi som organisation fattar bättre beslut. Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att utvecklas är en självklarhet för den unga generationen – för att vara en attraktiv arbetsgivare bara måste vi vara bra på jämställdhet, säger Pernilla Bonde, vd HSB.  

HSB har en stor andel kvinnor på ledande positioner. 35 procent av styrelseordförandena är kvinnor, att jämföra med 9 procent i börsbolagen. Motsvarande siffor på vd-nivå är 23 procent i HSB jämfört med 13 procent kvinnliga vd:ar i börsbolagen, enligt Andra AP-fondens Kvinnoindex.  

Dessutom är HSBs ledningsgrupper jämställda, med en andel på 47 procent kvinnor. Det gäller även koncernledningsgruppen för HSBs nationella bolag, där hälften är kvinnor. 

– Vi är på rätt väg, men vi har samtidigt mycket arbete kvar att göra. För att verkligen vara en inkluderande arbetsgivare som speglar samhällets sammansättning behöver vi se till många aspekter när vi rekryterar, där jämställdhet och mångfald är två, säger Pernilla Bonde.  

Hon har tillsammans med sju andra näringslivstoppar nyligen ställt sig bakom ett handlingsprogram för mångfald med konkreta åtgärder för att öka mångfalden i organisationen och därmed stärka konkurrenskraften.

Fyra gånger fler kvinnliga styrelseordföranden inom HSB än i börsbolagen

Så här ser det ut jämfört med börsbolagen:

  • Andel kvinnliga vd:ar i HSB 23 % (i börsbolag 13%)
  • Andel kvinnliga styrelseordföranden i HSB 35 % (i börsbolag 9 %)
  • Andel kvinnor i HSBs styrelser 42 % (i börsbolagens styrelser 35 %)
  • Andel kvinnor i HSBs ledningsgrupper 47 % (i börsbolagens ledningsgrupper 26 %)

Källa: Andra AP-fondens Kvinnoindex 2021

Karriär inom HSB

HSB erbjuder lediga tjänster över hela Sverige, i såväl regionala HSB-föreningar som olika bolag inom till exempel bygg och IT.