Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Årets distriktsstämmor genomfördes i november

04 december 2023 Distriktsstämmorna i HSB Stockholm ska genomföras i november och i år genomfördes stämmorna lokalt i respektive distrikt. Årets stämmor inleddes med ett gemensamt uppmärksammande av att HSB fyller 100 år.

Alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm tillhör ett distrikt, som är uppdelade efter geografiskt läge. Det finns även ett distrikt för HSB Stockholms bosparare. Efter fusionen med HSB Norra Stor-Stockholm 2022 har två nya distrikt tillkommit, Järfälla/Upplands-Bro och Sollentuna/Väsby/Sigtuna, som nu för första gången kunde redovisa ett helt verksamhetsår. På stämmorna konstaterades att de två nya distrikten har kommit i gång bra med egen verksamhet.

Vid stämmorna presenterades också en rapport över HSB Stockholms verksamhet, samt respektive distrikts verksamhetsberättelse och planering för nästa år.

Distrikten har en viktig uppgift i att utse förtroendevalda inom HSB Stockholm. På stämmorna valdes nya styrelser och valberedningar för samtliga distrikt och därutöver valdes fullmäktige till HSB Stockholms föreningsstämma. Det var en bra uppslutning på årets stämmor och som alltid ett stort engagemang från deltagarna. Ett av de ämnen som diskuterades mest var de ekonomiska utmaningar som många bostadsrättsföreningar står inför och hur man kan arbeta tillsammans för att stötta och ge varandra råd i ett svårt läge.

För att läsa mer om distrikten och vilka som valdes på stämmorna, besök ditt distrikts hemsida. Länkarna hittar du här.