Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En historisk jubileumsstämma på Waterfront

24 april 2023 Historiens vingslag gjorde sig påminda när HSB Stockholms hundrade föreningsstämma genomfördes på Stockholm Waterfront Congress Centre den 22 april. Stämman valde två nya styrelseledamöter i Khashayar Farmanbar och Björn Hökby.

Precis som sig bör ett jubileumsår inledde HSB Stockholms ordförande Jenny Hjalmarson stämman med en historisk återblick. Även om många saker som var otänkbara 1923 är möjliga idag, som en kvinnlig styrelseordförande, konstaterade Jenny att HSB, 100 år efter grundandet fortfarande arbetar utifrån samma grund och idé. Stämman öppnades och den tidigare medlemschefen Attila Kriss valdes till stämmoordförande, där 89 röstberättigade ombud och ett 30-tal gäster närvarade.

Våt filt över bostadsbyggandet

Anders Svensson, som gjorde sin sista stämma i rollen som vd, sammanfattade verksamhetsåret 2022. Fusionen med HSB Norra Stor-Stockholm, ett nytt klimatmål, arbetsmiljöcertifiering, försäljningsrekord inom förvaltningen, och slutet på en över tio år lång renovering av fastighetsbeståndet i Rinkeby var några av milstolparna under året, som också innebar ett nytt läge på bostadsmarknaden.
– Snabbt och kraftigt stigande räntor och tilltagande inflation har lett till en osäker bostadsmarknad, vilket präglat vår verksamhet under året. Det ligger på nytt en våt filt över bostadsbyggandet, sade Anders Svensson.
Även om det återigen är ett tufft läge underströk Anders Svensson att HSB Stockholm kommer att vara väl riggade för att bygga nya bostäder när konjunkturen vänder.

Låg lönsamhet trots god tillväxt

Ekonomi- och finanschef Henning Hansen presenterade årets resultat.
– Efter pandemin startade ett krig i vårt närområde, vilket blivit till en perfekt storm som särskilt drabbar fastighetsbranschen. Även om vi står på en solid ekonomisk grund behöver vi fortsätta att arbeta stenhårt med vår lönsamhet, avslutade Henning Hansen, innan års- och koncernredovisningen kunde läggas till handlingarna.

stamma-2023-webb2.jpg

Nytt blod i styrelsen

Stämman beslutade om elva styrelseledamöter i stället för tolv. De avgående ledamöterna Susanne Brunner, Nils Henström och Hans Tegnander tackades av med varma applåder. Samtidigt som den tidigare energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar samt Björn Hökby, Nordea, valdes som nya ledamöter med ambitionen att stärka styrelsens kompetens i frågor som rör digitalisering, ekonomi och fastigheter. Ulrika Fält och Bengt Fasth fick fortsatt förtroende i form av omval, precis som valberedningen som är intakt. Stämman valde även två föreningsgranskare istället för tre, då Kenneth Strömberg avgår.

Bifall för samtliga tre motioner

Stämman beslutade även om nya medlemsavgifter. Därutöver behandlades tre motioner om IT-stöd för distrikten, digitala verktyg för distriktsstyrelsernas arbete, samt att förbättra förutsättningarna för val av förtroendevalda till distriktens styrelse. Samtliga tre motioner bifölls av stämman, även om den senare föregicks av olika yrkanden från motionärerna, vilket slutligen ledde till att ordförande Jenny Hjalmarson ändrade uppfattning i frågan och föreslog att stämman skulle bifalla motionen.

Hållbarhetspriset till förening på Reimersholme

Årets hållbarhetspris, som traditionsenligt delades ut på stämman, gick till HSB brf Bränneriet på Reimersholme. Med ett sprudlande föreningsliv och flera gemensamma parkområden för samvaro, odling och ökad biologisk mångfald löper hållbarhetsarbetet som en röd tråd över ön. I parkerna finns kaniner, bin, frigående höns, fågelholkar och möjlighet till lek, odling och umgänge. Boende har även tillgång till boulebanor, uteschack, roddbåt och lokaler för bland annat biljard, hantverk, träning och snickeri.

Dags för jubileumsfirande

Innan stämman avslutades tackade Anders Svensson för år av gott samarbete, givande samtal och goda relationer med HSB Stockholms medlemmar.
– Jag vill rikta ett stort tack till er, alla medlemmar och förtroendevalda. Det är ni som är det unika med HSB!
Jenny Hjalmarson passade på att tacka Anders Svensson för samarbetet genom åren, och presenterade även Eva Nordström, som tillträder som ny vd den 1 maj. Det hade blivit dags att avsluta jubileumsstämman, för att inleda det efterföljande jubileumsfirandet.
– Tack för ett gott samarbete under stämman. Jag önskar Eva Nordström och den nya styrelsen lycka till att leda HSB Stockholm in i ett nytt århundrade, avslutade stämmoordförande Attila Kriss.