Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Helt digitala stämmor blir möjliga i bostadsrättsföreningar

27 november 2023 Den 1 januari 2024 träder en lagändring i kraft som möjliggör för bostadsrättsföreningar att hålla helt digitala stämmor. En bostadsrättsförening som vill utnyttja möjligheten att hålla en helt digital stämma behöver ange det i sina stadgar. En helt digital stämma kan hållas utan stöd i stadgarna om extraordinära omständigheter kräver det, till exempel vid en ny pandemi.

Det kommer fortsatt inte vara tillåtet att använda sig av poströstning i bostadsrättsföreningar.

HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar kommer inte att uppdateras i dagsläget. Däremot kommer en anpassning av stadgarna att tas fram i början av nästa år för att kunna användas av de bostadsrättsföreningar som önskar införa möjligheten till helt digitala stämmor.

Det är upp till varje bostadsrättsförening att tänka igenom de för- och nackdelar som en helt digital stämma medför och avgöra vilken mötesform som lämpar sig bäst för den egna bostadsrättsföreningen samt vilka eventuella begränsningar som ska finnas. Exempel på begränsningar kan vara att en helt digital stämma endast ska vara möjligt vid en extra föreningsstämma eller att en minoritet ska kunna begära att en fysisk stämma ska hållas.

Så kallade hybridstämmor kommer fortsatt att kunna hållas utan stadgeändring. En hybridstämma innebär att stämman hålls från en fysisk plats men ger medlemmar möjlighet att delta på distans.

HSB bostadsrättsföreningar som är intresserade av möjligheten till helt digital stämma kontaktar sin HSB-förening. Övriga bostadsrättsföreningar kontaktar juristerna@hsb.se eller fyller i detta detta ärendeformulär.